BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiewicz Stanisława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Jeszcze raz o konstrukcji i analizie przestrzennych modeli ekonometrycznych produktu krajowego brutto według województw Polski w latach 1999-2003
One More Issue on Construction and Analysis of Spatial Econometric Models of Gross Domestic Product in Polish Voivodships between 1999 and 2003
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (20), 2008, nr 1195, s. 9-15, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Ekonometria, Modele ekonometryczne, Analiza ekonometryczna, Produkt krajowy brutto (PKB)
Econometrics, Econometric models, Econometric analysis, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono jaki wpływ ma wartość PKB poszczególnych województw na ich mieszkańców. Zanalizowano dane z lat 1999-2003. Zmiennymi były wartość inwestycji w cenach bieżących na 1 mieszkańca, wartość środków trwałych w cenach bieżących na 1 mieszkańca oraz wskaźnik urbanizacji województwa. Do badań wykorzystano liniowe modele ekonometryczne, które zostały opracowane i skonstruowane przez autorkę.

The article discusses, what does Gross Domestic Product per capita in voivodship depend on. The main explanatory variable was the value of investment in current prices per capita and the additional variable was the urbanization index in % of total population in the voivodship. The author of the article suggested the procedure "gradual" construction of linear econometric model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz S., Ekonometria z przymrużeniem oka, AE, Wrocław 2005.
  2. Bartosiewicz S., Konstrukcja i analiza przestrzennych modeli ekonometrycznych produktu krajowego brutto według województw Polski w latach 1999-2002, [w:] Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku, "Księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin Profesora Kazimierza Zająca", AE, Kraków 2006.
  3. Falewicz J., Rentowność, gospodarność, koszty. Przyczynek do mikroekonomii, PWN, Warszawa 1963.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu