BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozyra Cyprian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Marciniuk Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Badanie ankietowe pracodawców w aglomeracji wrocławskiej - analiza statystyczna tablic dwudzielczych
Survey Research of Employers - the Analysis of Statistical Contingency Tables
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (20), 2008, nr 1195, s. 90-102, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza statystyczna, Statystyka nieparametryczna, Badania naukowe
Small business, Statistical analysis, Nonparametric statistics, Scientific research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców aglomeracji wrocławskiej. Analizy oparte zostały na pytaniach, w których odpowiedzi zgromadzone zostały w tablicach dwudzielczych. Omówiono przeprowadzone testy niezależności i zgodności chi-kwadrat.

The research of labour market in Wroclaw agglomeration, to which nine Lower Silesian poviats (Polish county) - Milicz, Oleśnica, Oława, Strzelin, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów. Wrocław rural poviat and Wrocław city belong, was conducted in 2005. The research was based on data collected from a survey of employers. According to official statistics, there are 149 483 enterprises in Wroclaw agglomeration. The survey sample was formed by two thousand micro, small, middle, and big firms. The article covers only results for micro firms because population of these firms is the most numerous. The authors present the statistical analysis of contingency tables based on two chi-square tests: independence and goodness of fit tests. There are dependences in all analyzed questions. The results are as follows: the number of workers depends on planned changes and on educational status. The assessment of quality of education depends on educational status. The form of employment depends on educational status. It is foreseen a trend for future employment growth. The appreciation of workers qualifications and the economic situation of a firm influence the employment. The main way of getting a job is through personal contacts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza długotrwałego bezrobocia we Wrocławiu, Wyniki badań zespołu pod kierunkiem A. Flanka dla UM Wrocławia, Wrocław 2005.
  2. Kabaj M., Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych (MZDiN) oraz Trójstronne Umowy Szkoleniowe (TUS), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, czerwiec 1996.
  3. Miszczak W., Projektowanie próby, AE, Wrocław 2004.
  4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, AE, Wrocław 2001.
  5. Rynek pracy aglomeracji wrocławskich. Stan i perspektywy, red. P. Dittmann, J. Dziechciarz, Z. Hasińska, K. Tausz, AE, Wrocław 2006.
  6. Rynek pracy Wrocławia w świetle wyników NSP 2002oraz kierunki jego rozwoju do 2010 roku, Wyniki badań zespołu pod kierunkiem Z. Hasińskiej dla UM Wrocławia, Wrocław 2004.
  7. Śląski rynek pracy, red. A.S. Barczak, K. Tausz, Wydawnictwo Główny Instytut Górnictwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice-Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu