BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jończyk Joanna
Tytuł
Rola działu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji - wyniki pilotażowych badań empirycznych
The role of the personnel department in shaping organization image: empirical pilot study results
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 89-97, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Badania pilotażowe, Wizerunek przedsiębiorstwa, Dział personalny
Pilot studies, Company image, Human resources department
Uwagi
streszcz., Zawiera tabele: [1] Podstawowe zadania działów personalnych w obszarach funkcji personalnej; [2] Administracja personalna a wizerunek organizacji; [3] Planowanie zatrudnienia a wizerunek organizacji; [4] Dobór pracowników a wizerunek organizacji; [5] Motywowanie pracowników a wizerunek organizacji; [6] Oceny pracownicze a wizerunek organizacji; [7] Usługi doradcze wobec pracowników a wizerunek organizacji
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest próba oceny wkładu służb personalnych w kształtowanie wizerunku organizacji. W pracy zaprezentowano wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w czerwcu 2009 r. wśród 55 pracowników reprezentujących trzy średniej wielkości przedsiębiorstwa działające na obszarze województwa podlaskiego. W opinii respondentów wkład działów personalnych w obsługę kadrową w badanych organizacjach jest ogólnie niski, co z kolei przekłada się na niezadawalający wizerunek tych organizacji. Istnieje zatem pilna potrzeba podjęcia przez działy personalne działań mających na celu podniesienie poziomu obsługi kadrowej, aż do osiągnięcia zadowolenia pracowników, co jednocześnie przyczyni się do poprawy wizerunków badanych organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to evaluate personnel services input aimed at molding the image of the organization.? The paper presents the results of a pilot study conducted in June of 2009 on fifty-five workers from three medium-size enterprises from the Podlasie Voivodeship [province]. The opinion of the respondents is that the personnel department's contribution in providing human resource management is generally low, which in its turn translates into an unsatisfactory image of the organization. Thus, there is an urgent need for personnel departments to take actions aimed at improving the level of human resource management so as to achieve employee satisfaction while simultaneously working to improve the image of the examined organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 2. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Warszawa.
 4. Black S. (2003), Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Budzyński W. (2008), Public relations strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 6. Corley K.G., Cochran P.L., Comstock T.G. (2001), Image and impact of public affairs management on internal stakeholders, "Journal of Public Affairs".
 7. Koźmiński A.K, Piotrowski W., red. (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 8. Marciniak J. (2005), Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Melewar T.C.(2003), Determinants of the corporate identify construct: a review of the literature, "Journal of Marketing Communications", Routledge.
 10. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Warszawa.
 11. [www.gazetapraca.pl, 10.10.2009.]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu