BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sujak-Cyrul Barbara, Olejnik Monika, Jednoróg Adam, Sierzchuła Zbigniew
Tytuł
Badanie uświadomionych potrzeb i barier edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania jakością w celu ustalenia europejskiego standardu edukacji menedżera jakości w systemie studiów niestacjonarnych - analiza polskich doświadczeń i badań
Research on Small and Medium Enterprises' Conscious Educational Needs and Barriers in the Field of Quality Management for Purposes of Establishing European Standard of a Quality Managers Education in the Non-Stationary Studies System -Analysis of Polish Experiences and Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 31, s. 118-148, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie jakością, Narzędzia zarządzania jakością, Jakość w praktyce, Badania ankietowe
Small business, Quality management, Quality management tools, Quality practice, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem była prezentacja analizy polskich doświadczeń i wyników badań, będących efektem prac autorów w ramach europejskiego projektu European Educational Framework for Quality Management (EFQM) oraz przedmiotowo związanych prac własnych prowadzonych zarówno wcześniej, jak i równolegle z projektem dotyczących uświadomionych potrzeb i barier edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania jakością, w tym postrzegania sylwetki eksperta zarządzania jakością przez doświadczonych praktyków tej dziedziny.

The paper presents experiences and outcomes of research resulting from the authors' works in the scope of European project EEFQUALITY MANAGEMENT as well as their own works connected with the subject - conducted both before and in parallel with the project - concerningsmall and medium enterprises' conscious educational needs and barriers in the field of quality management including quality management expert's profile perception by experienced practitioners in this filed. Results obtained in Poland, together with results obtained in Ireland, Spain, Sweden and Greece, will be used in the process of establishing European standard of a quality Manager's education in the non-stationary studies system, taking into account Lean and Six Sigma concepts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. European Comission, Life Long Learning Programme - Leonardo da Vmci Sub-Programme - Selection year 2007 - New Projects Presentation cards, http://eacea.ec.europa.eu/llp/results/2007/documents/subprogrammes-results/2007-leonardo-compendia.pdf, dostęp 20.09.2008.
  2. Eurostat, Europe in figures - Eurostat yearbook 2008, European Communities, Luxembourg 2008.
  3. Fitzpatrick M., Murphy E., Coughlan D., Sujak-Cyrul В., Olejnik M., Bohoris G., Camps О., Реtersen J., Tome J. P., Equipping the future quality practitioner given expert characteristics and future manufacturing and e-learning developments, " 11 th QMOD Conference. Quality Management and Organizational Development Attaining Sustainability from Organizational Excellence to Sustainable Excellence, 20-22 August, 2008, Helsingborg, Sweden", Linköping University Electronic Press, 2008, http://www.ep.liu.se/ecp/033/059/index.html.
  4. Internetowy słownik języka polskiego PWN, http://sip.pwn.pl, pobrano 05.09.2008.
  5. Jednoróg A., Olejnik M., Sierzchuła Z., Torczewski K., Dominujące koncepcje i strategie doskonalenia praktykowane w polskich przedsiębiorstwach -prezentacja wyników badań, "Zarządzanie Jakością" 2005 nr l.
  6. Jednoróg A., Olejnik M., Sierzchula Z., Torczewski K., Wykorzystanie metod i narzędzi statystycznych w polskich przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości" 2005 nr 6.
  7. Jednoróg A., Olejnik M., Torczewski K., Wykorzystanie metod i technik zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Six Sigma. Międzynarodowa konferencja. Materiały konferencyjne, Wrocław, 19-20 stycznia 2004, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
  8. Sujak-Cyrul B., Systemy jakości a rynek pracy, [w:] Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku, red. T. Kupczyk, Politechnika Wrocławska-Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wrocław 2006, a także przedruk [w:] Edukacja projakościowa - krok trzeci, red. B. Sujak-Cyrul, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe-Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
  9. Sujak-Cyrul B., Olejnik M., Metoda SD jako narzędzie doskonalenia jakości [w:] Odkrywanie głębin zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
  10. Sujak-Cyrul B., Olejnik M., Postrzeganie 8D, DMAIC i działań korygujących wg ISO 9001 jako sposobów na doskonalenie organizacji [w:] Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, red. E. Skrzypek, t. l, UMCS, Lublin 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu