BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rynek walutowy na świecie - struktura, transakcje oraz kierunki rozwoju
World Foreign Exchange Market - Structure, Transactions and Directions of Development
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 47-62, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek walutowy, Transakcje walutowe, Obrót dewizowy, Instrumenty finansowe
Foreign Exchange (FX), Foreign Currency Transactions, Foreign exchange, Financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesny rynek walutowy jest jednym z podstawowych elementów światowego systemu finansowego. Cechą charakterystyczną tego rynku jest bardzo wysoka wartość obrotu oraz funkcjonowanie przez 24 godziny na dobę. Rynek ten z jednej strony umożliwia realizację płatności wynikających z handlu zagranicznego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji spekulacyjnych na rynkach towarowych czy kapitałowych, z drugiej zaś jest miejscem dokonywania transakcji spekulacyjnych, arbitrażowych oraz hedgingowych. Obserwując rozwój rynku walutowego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, można stwierdzić systematyczny wzrost wartości zawieranych transakcji, a także istotną zmianę udziału poszczególnych form obrotu walutami. Na rynku tym widoczny jest zwłaszcza wzrost częstotliwości wykorzystania instrumentów pochodnych, przy jednoczesnym ograniczaniu tradycyjnych transakcji kasowych. Inną cechą charakterystyczną rynku walutowego jest coraz bardziej powszechne uczestnictwo nowych inwestorów finansowych, w tym funduszy hedgingowych. W ostatnich latach ważnym wydarzeniem w rozwoju tego rynku było niewątpliwie wprowadzenie nowej waluty - euro. Od sierpnia 2007 r. na rynku walutowym zaczęły być odczuwalne skutki światowego kryzysu finansowego, objawiające się zwiększoną zmiennością kursów, małą stabilnością poszczególnych walut oraz bardzo wysokim poziomem ryzyka transakcyjnego. (oryginalne streszczenie)

The contemporary foreign exchange market (forex) is one of the most important elements of the world financial system. The characteristic feature of this market is high turnover as well as 24h/day functioning. Fx market enables settling foreign trade, FDI, commodity and capital speculative investment payments, and on the other hand, it creates currency speculative, arbitrage and hedging transactions. Observing world foreign exchange over a few dozen years, one may find substantial currency turnover increase as well as significant change in a share of basic currency instruments. The market is particularly characterized by an increasing role of currency derivatives trade and decreasing share of traditional spot market trade. Another important feature of this market is the rising participation of the new financial investors like hedge funds. Undoubtedly, within past several years the crucial event in forex market development was introduction of the new currency - the euro. Despite replacing main European money with one common, strong currency, the position of US dollar has not been substantially weakened. During the last several months, foreign exchange market has been operating with increased volatility, low predictability and high risk related to the global financial crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 78th Annual Report of the Bank for International Settlement. Basel: BIS, 30 June 2008.
 2. Bank of International Settlement [on-line]. [Dostęp 18 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bis.org.
 3. Bernas B. (red.), Finanse międzynarodowe. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14787-7; 83-01-14787-3.
 4. Eiteman D. K., Stonehill A. L, Moffett M. H., Multinational business finance. Boston: Addison Wesley Longman, 2001. ISBN 0-201-63538-0.
 5. Inwestycje.pl [on-line]. [Dostęp 29 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.inwestycje.pl.
 6. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Warszawa: PWE, 2000. ISBN 83-208-1239-9.
 7. Narodowy Bank Polski [on-line]. [Dostęp 29 stycznia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nbp.pl.
 8. Shapiro A. C., Multinational financial management. New Jersey: Prentice Hall, 1999. ISBN 0-13-012369-2.
 9. Smithson Ch. W., Managing financial risk. A guide to derivative products, financial engineering, and value maximization. New York: McGraw-Hill, 1998. ISBN 0-07-059354-X.
 10. Sobolewski P., Rozwój rynku walutowego i instrumentów pochodnych. Rynek Terminowy 2005, nr 2.
 11. Taylor F., Mastering Foreign Exchange & Currency Options. A practitioner's guide to the mechanics of the markets. London: Pitman Publising, 1997. ISBN 0-273-62537-3.
 12. Trennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel: Bank of International Settlements, March 2005.
 13. Trennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market activity in 2007. Preliminary global results. Basel: Bank of International Settlements, September 2007.
 14. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych [on-line]. Narodowy Bank Polski [Dostęp 18 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www. nbp.pl/SystemFinansowy/polska.pdf.
 15. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa: Liber, 2002. ISBN 83-88170-48-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu