BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hamulczuk Mariusz, Malak-Rawlikowska Agata
Tytuł
Prognozowanie mleczności krów w Polsce metodami analogii przestrzenno-czasowych
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 3, s. 93-111, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Prognozy gospodarcze, Mleczarstwo, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych
Forecasting, Economic forecast, Dairy, Modeling of time-space
Uwagi
tabele
Abstrakt
Opracowanie zawiera ocenę przydatności metod analogii przestrzenno-czasowych w prognozowaniu mleczności krów w Polsce. Analizie poddano trzy warianty rozwiązań. Wariant I bazuje na czysto statystycznym podejściu (skorzystano równocześnie z kryterium podobieństwa poziomu i podobieństwa kształtu), u kolejnych (wariant II i III) większe znaczenie przypisuje się merytorycznej (eksperckiej) ocenie uwarunkowań kształtowania się mleczności krów i stopniu podobieństwa między różnymi krajami. Najwyższe wartości prognoz globalnych uzyskano w wariancie II b, w którym za rok bazowy przyjęto datę wejścia krajów wzorcowych do UE, najniższe w wariancie statystycznym (I). Za prognozę końcową można przyjąć ostatecznie średnią lub medianę prognoz ze wszystkich wariantów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong J.S., Green K.C.: Structured analogies for forecasting /w:/ Monash Econometrics and Business Statistics Working Papers. NR24/05, 2004.
  2. Bujanowicz-Haraś B., Matras J.: Ekonomiczna efektywność stosowania mieszanek mineralnych bilansujących żywienie mineralne krów mlecznych w wybranych oborach środkowowschodniej Polski. Acta Oeconomia nr 3 (2), 2004.
  3. Berentsen P.B.M., Giesen G.W.J., Renkema J.A.: Scenarios of technical and institutional change in Dutch dairy farming. Journal of Agricultural Science, 1996.
  4. Cieślak M. (red.): Nieklasyczne metody prognozowania. PWN, Warszawa 1983.
  5. Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze. PWN, Warszawa, 2004.
  6. Dittmann P.: Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
  7. Kamieniecki K., Machoń A.: Czynniki wpływające na jakość mleka w gospodarstwach z indywidualnym odbiorem surowca. LXXI Zjazd PTZ, z. I, 2006.
  8. Kamieniecki H., Szewczuk M. i inni: Wpływ modernizacji obiektów inwentarskich na wydajność krów w OHZ Osięciny. LXXI Zjazd PTZ, z. I, 2006.
  9. Malak-Rawlikowska A: Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach UE i w Polsce na przykładzie systemu kwotowania produkcji mleka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
  10. Sawa A., Bogucki M., Cieślak M.: Wpływ zmiany sposobu utrzymania i doju na wydajność, skład i jakość mleka krów wysoko wydajnych. Zesz. Nauk. PTZ, 59, 247-253, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu