BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kantowicz-Gdańska Monika, Radzimska Marta
Tytuł
Żandarmeria Wojskowa jako pracodawca - projekt kampanii wizerunkowej
Employer image campaign for the Military Police: ideas and implementation
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 75-87, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wojsko, Pracodawcy
Human Resources Management (HRM), Army, Employers
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Opracowanie zawiera opis kampanii wizerunkowej pracodawcy dla Żandarmerii Wojskowej. W materiale ujęto prezentację tła projektu i jego kluczowych założeń. Omówiomo także specyfikę organizacji i jej konkurencji na rynku pracy oraz plan działań wizerunkowych. Ważną część artykułu stanowi opis przyczyn wstrzymania realizacji kampanii i wnioski na użytek innych organizacji - nie tylko militarnych, ale również cywilnych - planujących realizację działań wzmacniających ich wizerunek jako pracodawców. (abstrakt oryginalny)

This paper contains a description of an employer image campaign for the Military Police. The material contains a presentation of the background of this project as well as its key assumptions. Also discussed are the specifics of the organization, its competition on the employment market, and the image action plan. An important part of the article is the description of the reasons behind the suspension of campaign implementation as well as conclusions for other organizations-not only military ones, but also civilia-planning to undertake operations strengthening their image as employers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniok H., red. (1997), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, cz. II. Metody zarządzania, Skrypty uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
  2. Radzimska M., red. (2005), 15 lat Żandarmerii Wojskowej III RP, Dom Żołnierza Polskiego, Warszawa.
  3. Shimizu K. (1999), Imperfect Learning: what does organization learn from Mistake, Academy of Management Proceedings.
  4. Suliński J. (2003), Żandarmeria - organ bezpieczeństwa armii 1918-1945, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu