BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czemiel-Grzybowska Wioletta
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa w teoriach rozwoju regionalnego
Small and Medium-Sized Enterprises in the Theories of Regional Development
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 39, s. 142-150
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego, Teoria ekonomii
Small business, Local entrepreneurship, Regional development, Regional development strategy, Economic theory
Abstrakt
Artykuł przedstawia teorie rozwoju regionalnego, oparte na założeniach neoklasycznej ekonomii, gdzie czynnikami równoważącymi wzrost jest konkurencja doskonała, mobilne czynniki produkcji i racjonalne działanie podmiotów gospodarczych kierujących się maksymalizacją zysku. Każda z koncepcji jako główny motor rozwoju regionalnego podaje sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

The article presents theories of regional development, based on neoclassical economy concepts in which perfect competition, mobile elements of production, and the rational profit-oriented business activity of economic subjects constitute the growth-balancing factors. Each individual concept regards the small and medium-sized sector as a driving force of regional development. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beguin H., Region a ośrodki centralne, w: Ekonomiczna analiza przestrzenna, pod red.: C. Ponsard, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992, s. 187-222.
 2. Brunz H., Kukliński A., Globalization. Experiences and Prospects, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 2001, s. 287-304.
 3. Dineen D. A., Workspace: Small business initiative with a difference, w: Local initiatives. Alternative path for development, red. A. Sutton, Press Interuniversitaires Europeennes, Maastricht 1987, s. 163-180.
 4. Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" Nr 1(1), 2000.
 5. Gorzelak G., Podstawowe pojęcia polityki regionalnej, w: Podstawy polityki regionalnej. Reforma administracji publicznej. Materiały szkoleniowe. Zeszyt 2, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 1998.
 6. Herbst M., Koniunktura gospodarcza metropolii, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, s. 105.
 7. Kiełczewski D., Ekorozwój w skali regionalnej a problem zrównoważenia konsumpcji, w: Rozwój regionalny. Cele i metody, pod red. A. F. Bociana, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2001, s. 79.
 8. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000.
 9. Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, pod red.: M.Bąk, M. Grabowski, P. Kulawczuk, M. Nowicki, M. Wargacki, E. Wojnicka, PARP, Warszawa 2001, s. 23.
 10. Marszałkowska M., Ekorozwój a konkurencyjność regionów, w: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, pod red.: M. Klamut, L. Cybulski, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 85-91.
 11. Matusiak K. B., Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego, Wyd. Fundacja Inkubator 1995, s. 54.
 12. Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 18.
 13. Polityka rozwoju regionalnego: innowacja i restrukturyzacja, pod red.: M. Kozak, A. Kukliński, J. Szlachta, Warszawa 1997, s. 174-177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu