BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dewalska-Opitek Anna
Tytuł
Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy
Six principles of creating an integrated company image
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 25-41, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Wizerunek przedsiębiorstwa, Pracodawcy
Hotel industry, Company image, Employers
Uwagi
streszcz., Zawiera rysunek: [1] Analiza porównawcza kluczowych zasad kreowania wizerunku korporacyjnego w odniesieniu do klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Zawiera tabelę: [1] Ocena zastosowania zasad kreowania zintegrowanego wizerunku w badanym przedsiębiorstwie
Abstrakt
Wykreowanie zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jest jednym ze sposobów sprostania konkurencji rynkowej. Organizacje chętnie podejmują działania wizerunkowe w odniesieniu do klientów zewnętrznych, jednakże niezbędne jest także kształtowanie wizerunku firmy jako pracodawcy. Studia nad literaturą przedmiotu i wyniki badań bezpośrednich dowodzą możliwości budowania wizerunku korporacyjnego w obu obszarach (zewnętrznym i wewnętrznym) w oparciu o uniwersalne zasady, co w praktyce prowadzi do wykreowania zintegrowanego, kompleksowego wizerunku przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Creating an integrated company image is a way to meet market competition. Organizations are glad to take up image-related actions with respect to external customers, but also vital is the molding of the image of the company as an employer. Studies of topical literature and direct research results demonstrate the ability to build a corporate image in both areas (external and internal) on the basis of universal principles. In practice, this leads to the creation of an integrated, comprehensive company image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker J.L. (1997), Dimensions of Brand Personality, "Journal of Marketing Research", Vol. 34.
 2. Aniszewska G., Gielnicka I. (2000), Wpływ tożsamości na kształtowanie wizerunku organizacji, "Firma i Rynek", nr 4.
 3. Apanowicz J. (2003), Metodologia nauk, Dom Organizatora, Toruń.
 4. Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 5. Bidermann M., Urbaniak M. (1998), Image - warunkiem sukcesu firmy, "Marketing i Rynek", nr 11.
 6. Budzyński W. (2002), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa.
 7. Crush P. (2008), Internal Communications: Branding - Win hearts and minds, "Human Resources Magazine" 01.08., [www.humanresourcesmagazine.com].
 8. Detert A.M. (2009), Building an employer brand: Lesson learned, "Human Resources Magazine", 27.01., [www.humanresourcesmagazine.com].
 9. Filipek J. (1995), Tożsamość wizualna firm, "Marketing i Rynek", nr 9.
 10. Hatch M.J., Schultz M. (1997), Relation Between Organizational Culture, Identity and Image, "European Journal of Marketing", Vol. 31.
 11. Huber K. (1997), Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Business Press LTD, Warszawa.
 12. Jowett G., O'Donnell V. (1989), Propaganda and Persuasion. Sage, Beverly Hills.
 13. Kaczmarczyk S. (1995), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 14. Kall J. (2001), Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.
 15. Karwowski J. (2000), Luka między tożsamością i wizerunkiem. Przyczyny, metody, ograniczenia, "Firma i Rynek", nr 4.
 16. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 17. Koning C. (2008), Employer branding. Management crunch, "Brand Strategy", 10.12.
 18. Leary-Joice J. (2007), Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wydawnictwo Oficyna, Kraków.
 19. Limański A., Śliwińska K. (2002), Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa.
 20. Ługowski P. (2008), Polskie realia employer brandingu. "Marketing w Praktyce", nr 4.
 21. Moroko L., Uncles M.D. (2009), Employer branding: Companies have long divided consumers into segments; They should do the same with potential - and current - workers, "Wall Street Journal", 23.03.
 22. Plewniak Z. (2008), Odnaleźć się na rynku pracownika. "Marketing w Praktyce", nr 4.
 23. Puzio M., Skotarczyk M. (2002), Całościowa identyfikacja w strategii firmy, "Marketing w Praktyce", nr 1.
 24. Riezebos R. (2003), Brand Management. A Theoretical and Practical Approach, Financial Times Prentice Hall, Harlow.
 25. Stankiewicz J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 26. Tkaczyk J., Rachwalska J. (1997), Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku firmy, "Marketing i Rynek".
 27. Van Riel C.B.M. (1995), Principles of Corporate Communication, Prentice Hall, Harlow.
 28. Witczak I. (1998), Istota i strategia wizerunku firmy, "Handel Wewnętrzny", nr 6.
 29. Witek-Hajduk M. (2001), Zarządzanie marką, Difin, Warszawa.
 30. Woodward T. (2000), Using brand awareness and brand image in tourism chains of distribution, "Journal of Vacation Marketing", April, Vol. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu