BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka Ewa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie i jego charakterystyka - wybrane zagadnienia
Capital Types and its Properties: Selected Issues
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 63-72, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał przedsiębiorstwa, Klasyfikacja kapitału przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Business capital, Classification of the company's capital, Company capital structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze z zakresu finansów przedsiębiorstwa można odnaleźć różne klasyfikacje i charakterystyki kapitału. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie i opisanie nowych elementów występujących w typologii kapitału, których pojawienie się jest związane z pogłębionym opisem cech kapitału, a także z innowacjami finansowymi. Omówiono następujące rodzaje kapitału: kapitał bezpośredni i pośredni oraz kapitał warunkowy. Badania nad klasyfikacją oraz właściwościami kapitału wpisują się w zarówno w nurt dyskusji teoretycznej, jak i w praktykę gospodarczą poprzez umożliwienie podejmowania lepszych decyzji finansowych, obejmujących wybór źródeł kapitału oraz kształtowanie jego struktury. (oryginalne streszczenie)

Financial literature presents a broad classification of capital types employed in companies. The aim of this article is to describe some new capital types such as: direct capital, intermediate capital and contingent capital. The new types of capital stem from extended description of capital properties as well as financial innovations. The properties of direct and indirect capital are rooted in the method of collecting it, and can be attributed to external equity or debt. On the contrary, contingent capital is a trigger-based financing option - a financial innovation which gives the company the option to receive capital in the event of loss or other predefined circumstances. The research on the classification of capital types and its properties might be of great interest in a theoretical discussion and for managers who make financial decisions in companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E. R, Houston J. R, Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWE, 2005. ISBN 83-208-1548-7.
  2. Culp C., The Revolution in Corporate Risk Management: A Decade of Innowations in Prosess and Products. Journal of Applied Corporate Finance 2002, Winter.
  3. Damodaran A., Corporate finance. Theory and Practice. New York: Jon Wiley & Sons, Inc., 2001. ISBN 0-471-28332-0.
  4. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, 2007. ISBN 978-83-208-1693-8.
  5. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12422-9.
  6. Elliott M. W, Contingent Capital Arrangements. Risk Management Section Quarterly [on-line]. Vol. 18, No. 2, September 2001 [Dostęp 20 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cpcusociety.org/file_ depot/040000000/040000/3267/folder/20246/RMQsept.2001.pdf.
  7. Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydaw. UL, 2002. ISBN 83-7171-580-3.
  8. Pomykało W. (red.), Encyklopedia biznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja, 1995. ISBN 83-86169-04-4.
  9. Rubin L., Shi X., Contingent capital: Stepping into strategic capital planning [on-line]. [Dostęp 15 grudzień 2008]. Dostępny w World Wide Web: http:// www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/3_Contingent_Capital.pdf.
  10. Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, 2004. ISBN 83-208-1517-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu