BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zmiany w handlu zagranicznym Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Changes in Poland's Foreign Trade after Accession to the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 107-116, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Obrót towarowy, Struktura handlu zagranicznego
Foreign trade, Commodity turnover, Structure of foreign trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Streszczenie: W artykule skoncentrowano się na zmianach, jakie dokonały się w polskim handlu zagranicznym po wejściu do Unii Europejskiej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że po akcesji do UE zwiększyły się obroty handlu zagranicznego. Wyższą dynamiką odznaczał się eksport. W efekcie zwiększył się stopień opłacania importu eksportem oraz stopień otwartości gospodarki mierzony relacją obrotów handlowych do PKB. W strukturze geograficznej nieco zmalało znaczenie krajów Unii Europejskiej. W strukturze towarowej nie doszło do zasadniczych zmian. (oryginalne streszczenie)

This study concentrates on the analysis of changes which took place in Polish foreign trade after joining the EU. The analysis conducted shows that foreign trade turnover volume has increased after the accession. Export has demonstrated higher dynamics. In the effect, the rate of import covering by export and the degree of the economy openness measured by a ratio of trade turnover to GDP has increased. The significance of the European Union countries has slightly diminished in the geographical structure. No radical changes in the commodity structure have occurred. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, rok 2008. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2009.
  2. International Trade Statistics 2008. Geneva: World Trade Organization, 2008.
  3. Misala J. (red.), Makroekonomia gospodarki otwartej. Radom: Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2006.
  4. Ocena handlu zagranicznego Polski w 2007 r. Warszawa: Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, 2008.
  5. Rocznik Statystyczny 1996. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1996.
  6. Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego 2001-2008. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2001-2008.
  7. Sapa A., Rola strefy wolnego handlu w rozwoju gospodarczym. Management 2000, Vol. 4, No. 2.
  8. Szczepaniak L, Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej. W: Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2007. Seria: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej: program wieloletni 2005-2009, nr 57. ISBN 978-83-89666-93-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu