BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbkowicz Anna
Tytuł
Funkcjonowanie korporacji i analizy ekonomiczne
Źródło
Ekonomista, 2009, nr 4, s. 517-529, tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje, Analiza ekonomiczna, Polityka pieniężna, Gospodarka rynkowa
Corporation, Economic analysis, Monetary policy, Market economy
Abstrakt
Autorka twierdzi, że w dorobku naszej nauki wielkim prywatnym organizacjom gospodarczym nie przypisuje się odpowiedniej roli, która odpowiadałaby ich znaczeniu w gospodarce. W artykule podano argumenty, dlaczego korporacjom należy się specjalna uwaga w rozważaniach ekonomistów. Oprócz argumentów teoretycznych, przytaczane są względy praktyczne. Koncepcje przemawiające za wyodrębnieniem „sektora korporacyjnego" podsuwa podejście instytucjonalne w ekonomii. Z przyjęcia takiej perspektywy badawczej wynikają zdaniem autorki pewne wskazówki dla praktyki polityki gospodarczej. Nierówna pozycja korporacji oraz drobnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wobec banków wydaje się istotna ze względu na następstwa restrykcyjnej polityki pieniężnej. Taki układ sił sprawia, że ograniczenie dostępu do kredytu bankowego oraz zwiększenie jego kosztu ogranicza w pierwszym rzędzie możliwości wzrostu sektora rynkowego. W tym sensie antyinflacyjna polityka pieniężna dyskryminuje tę słabszą i mniej rozwiniętą część gospodarki – twierdzi autorka. Jej zdaniem może to oznaczać, że stosowanie tej polityki, praktykowane w ciągu ostatnich kilku dekad w większości gospodarek europejskich, pogłębia nierówność szans na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwości sektora korporacyjnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brenner R., The Boom and the Bubble: The US in the World Economy, Veso, New York-London 2002.
 2. Caroll W., Corporate Power in Globalizing World, Oxford University Press, Toronto 2004.
 3. Coase R.H., The Nature of the Firm, "Economica" 1937, nr 4.
 4. Copeland T., Kolier T., Murrin J., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company, Inc., John Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto--Singapore 1990.
 5. Epstein G., The Role and Control of Multinational Corporations in the World Economy, w: The Handbook of Globalization, red. J. Michie, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 6. Faccio M., Lang H.M., The Separation of Ownership and Control. An Analysis of Ultimate Ownership in Western European Corporations, raport European Corporate Network, marzec 2000.
 7. Financialization and the World Economy, red. G.A. Epsteina, E. Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA 2005.
 8. Fogel R. W, Douglas North and Economic Theory, w: The Frontiers of the New Institutional Economics, praca zbiorowa pod redakcją J.N. Drobaka, J.V.C. Nye., Academic Press, San Diego-London--Boston-New York-Sydney-Tokyo-Toronto 1997.
 9. Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K., Shareholder Value and Financialization: Consultancy Promises, Management Moves, "Economy and Society" 2000, nr 29.
 10. Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, przekład W. Osiatyński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979 (tytuł oryginału Economics and Public Purpose, 1973).
 11. Galbraith J.K., Gospodarka niewinnego oszustwa, MT Biznes, Warszawa 2005.
 12. Galbraith J.K., The Anatomy of Power, Hamish Hamilton Ltd., London 1984.
 13. Griffin R.W., Management, wyd. 4, Hughton Mifflin Co., Boston 1993.
 14. Hayek F.A., Economics and Knowledge, "Economica" 1937, nr 4.
 15. Hellwig M., Banking, Financial Intermediation and Corporate Finance, w: European Financial Integration, red. A.Giovannini, C. Meyer, Cambridge University Press, Cambridge MA 1991.
 16. International Banking and Financial Market Developments, Bank for International Settlements, September 2007.
 17. Kamiński A.Z., Monopol i konkurencja. Socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 18. Krippner G.R., The Financialization of the American Economy, "Socio-Economic Review" 2005, nr 3.
 19. Kultys J., Istota produkcji a natura firmy, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 3.
 20. Lazonick W, Creating and Extracting Value; Corporate Investment Behaviour and American Economic Performance, w: Understanding American Economic Decline, red. M.A. Bernstein, D.E. Adler, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 21. Lazonick W, O'Sullivan M., Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance, "Economy and Society" 2000, nr 29.
 22. Lehman M.B., The Wall Street Journal Workbook. Real World Economic Applications, sixth edition, Irwin McGraw-Hill, Boston-Burr-Ridge-Dubuque-Madison-New York-San Francisco-St. Louis 1997.
 23. Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, red. I. Kotadkiewicz, PFPK-Poltext, Warszawa 1999.
 24. New Institutionalism in Organizational Analysis, red. W. Powell, P. DiMaggio, University of Chicago Press, Chicago 1991.
 25. Noga A., Cele przedsiębiorstwa. Kontrowersje teoretyczne, konferencja naukowa "Cele przedsiębiorstw we współczesnej teorii ekonomii", PTE, Warszawa 18.10.1996.
 26. North D.C., Institutional Change: A Framework of Analysis, w: Institutional Change. Theory and Empirical Findings, red. S.E. Sjöstrand, M.E. Sharp, Armonk, New York 1993.
 27. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 28. North D.C., Prologue, w: The Frontiers of the New Institutional Economics, red. J.N. Drobak, J.V.C. Nye, Academic Press, San Diego-London-Boston-New York-Sydney-Tokyo-Toronto 1997.
 29. Palpacuer F., Bringing the Social Context Back In: Governance and Wealth Distribution in Global Commodity Chains, "Economy&Society" 2008, nr 37(3).
 30. Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 31. Porter M., Capital Choices: Changing the Way America Invests in Industry, Cambridge University Press, Cambridge MA 1993.
 32. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 33. The Deal Decade: What Takeovers and Leveraged Buyouts Mean for Corporate Governance, red. WF. Long, D.J. Ravenscraft, Brookings, Washington, D.C. 1993.
 34. Tsuru K., Finance and Growth. Some Theoretical Considerations and a Review of the Empirical Literature, "OECD Economic Department Working Paper" 2000, nr 228.
 35. Wiankowski S., Borzęcki J., Podsumowanie przeglądu organizacji i zarządzania zgrupowaniami kapitałowymi, w: S. Wiankowski, Z. Bogusławski, J. Borzęcki, D. Korona, Grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwiązania prawne, organizacja i zarządzanie, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2002.
 36. Williamson O.E., Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York 1975.
 37. Williamson O.E., Strategizing, Economizing, and Economic Organization, "Strategic Management Journal" 1991, nr 12.
 38. Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York 1985.
 39. Ząbkowicz A., Polityka gospodarcza a polityka i ekonomia, w: Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J. Stacewicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 40. Żyżyński J., System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem, "Ekonomista" 2006, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu