BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawski Mieczysław
Tytuł
Rozwój kapitału ludzkiego poprzez efektywne zarządzanie pracownikami wiedzy
Developing Human Capital through Effective Management of Knowledge Workers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 31, s. 225-234, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wiedza w organizacji, Zarządzanie wiedzą, Studium przypadku
Human capital, Knowledge in organization, Knowledge management, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
PMPoland SA
Abstrakt
Opracowanie, to prezentacja autorskiego modelu warstwowego zarządzania pracownikami wiedzy. W modelu tym założono podział wiedzy na cztery kategorie i zarządzanie każdą z nich według specjalnie dobranych programów personalnych. Opracowanie ma charakter teoretyczno-praktyczny, bo poza zarysowaniem kilku elementów koncepcji, omówiony został przypadek przedsiębiorstwa stosującego rozwiązania personalne zorientowane na kluczowych pracowników firmy.

The article presents stratified model of knowledge workers management. This model divides knowledge workers in four categories. Each category is being managed according to individual chosen personal programme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitalem ludzkim, Difin, Warszawa 2007.
  2. Morawski M., Zarządzanie pracownikami wiedzy, "Współczesne Zarządzanie" 2007 nr 2.
  3. Rokita J., Organizacja ucząca się, AE, Katowice 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu