BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Ewelina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Irlandii
Regulations of Alternative Investment Market in Ireland
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 165-173, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje kapitałowe, Rynek usług finansowych, Fundusze inwestycyjne
Capital investments, Financial services market, Investment funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Irlandia
Abstrakt
Irlandia jest jednym z sześciu krajów Unii Europejskiej, które wprowadziły krajowe uregulowania dotyczące rynku inwestycji alternatywnych. Przepisy prawne i podatkowe dostosowane zostały do rosnącego popytu inwestorów w sektorze nowoczesnych usług finansowych. Główne obszary, w których wprowadzono zmiany, dotyczyły nadzoru nad rynkiem inwestycji alternatywnych, a także rozszerzenia oferty dostępnych produktów i usług. W pracy zaprezentowano segment inwestycji alternatywnych w Irlandii. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom tego segmentu rynku. Korzystne przepisy podatkowe i prawne mogą bowiem w istotny sposób stymulować zarówno podaż, jak i popyt na innowacyjne wehikuły rynku finansowego. (oryginalne streszczenie)

Ireland has a successful indigenous financial services industry. The enactment of a number of innovative legislative initiatives after the implementations of the EU UCITS Directives ensured the dynamic development of an alternative investment sector. They also resulted in Ireland experiencing spectacular growth in the number of investment funds domiciled here. This publication provides a general overview of the alternative investment industry in Ireland, including the legal and regulatory regimes applicable to the formation and operation of the alternative investment funds in Ireland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alternative investment-what Ireland has to offer. Dublin Irish Funds Industry Association, 2008.
  2. Dębski W., Produkty strukturyzowane i fundusze hadgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego. W: Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe. Lublin: Wydaw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. ISBN 83-227-2561-2.
  3. Investment Funds in Ireland, Ernst&Young Financial Services, June 2006.
  4. Irish Funds Industry Association [on-line]. [Dostęp 19 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://irishfunds.ie/.
  5. Kluza S., Jeden nadzór. Gazeta Bankowa z 26.11.2007 r.
  6. Lhabitant F-S., Handbook of hedge funds. England: John Willey&Sons, Ltd, 2006.
  7. Michalski M, Sobolewski L., Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 1999. ISBN 978-0-470-02663-2.
  8. Sas-Kulczycka K. i in., Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne. Warszawa: WIG-Press, 1998. ISBN 83-87014-12-5.
  9. Wiśniewska E., Wpływ sektora funduszy hedgingowych na stabilność systemu finansowego. W: Boguś M., Wypych A. (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin, 2007. ISBN 978-83-7251-766-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu