BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Systemy wczesnego ostrzegania w przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw
Early Warning Systems in Bankruptcy Risk Identification for an Enterprise
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 175-188, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Ocena kondycji przedsiębiorstwa
Enterprise bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting, Assessment of the condition enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem systemu wczesnego ostrzegania jest dostarczenie w odpowiednim momencie informacji ostrzegających przed rozwojem różnorodnych zjawisk, mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie określonego podmiotu, i umożliwienie reakcji na to zagrożenie. Potrzeba stosowania narzędzi wczesnego ostrzegania jest uzasadniona przede wszystkim ze względu na fakt, że z reguły przedsiębiorstwa wykazują objawy sytuacji kryzysowej na długo przedtem, zanim dojdzie do upadłości. (oryginalne streszczenie)

The essential aim of the early warning system is to deliver in due time, some information warning against various phenomena which have virtual meaning for a proper functioning of the specified subject, and which enable a reaction to the menace. It is well-founded to use early warning tools with a view to the fact that the companies show symptoms of a critical situation long before it comes to bankruptcy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Gdańsk: ODiDK, 2007. ISBN 978-83-7426-411-2.
 2. Czerny }., Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw. Poznań: Wydaw. AE w Poznaniu, 2008. ISBN 978-83-7417-313-1.
 3. Czerny J., Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach. Poznań: WSZHiR w Poznaniu, 2006. ISBN 83-923724-0-9.
 4. Dziedziczak L, Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2004. ISBN 83-7241-396-7.
 5. Fraser D. R., Fraser L. M., Ocena działalności banku komercyjnego. Warszawa: Związek Banków Polskich, 1996. ISBN 83-86621-07-9.
 6. Giętkowska D. E., System wczesnego ostrzegania w procesie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. W: Janowicz E., Giętkowska D. E. (red.), Formy wspomagania przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce. Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2004. ISBN 83-7365-065-2.
 7. Godlewska A., Modele wczesnego ostrzegania o upadłości przedsiębiorstw jako narzędzie wspomagania i weryfikacji opinii biegłego rewidenta. Monitor Rachunkowości i Finansów 2008, nr 8.
 8. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh. Rachunkowość 2001, nr 5.
 9. Hunek J., Systemy wczesnego ostrzegania. Przegląd Organizacji 1989, nr 5.
 10. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Katowice: Wydaw. AE w Katowicach, 1998. ISBN 83-87265-30-6.
 11. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem. Katowice: Wydaw. AE w Katowicach, 2001. ISBN 83-7246-197-X.
 12. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania. Nowe Życie Gospodarcze 2004, nr 12.
 13. Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista 2006, nr 2.
 14. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2005. ISBN 83-7241-457-2.
 15. Rogowski W. K., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Bank i Kredyt 1998, nr 6.
 16. Różański J., Ewolucja metod bankowej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Przegląd Organizacji 2001, nr 10.
 17. Siemińska E., Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny. Warszawa: Poltext, 2003. ISBN 83-88840-46-0.
 18. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Wydaw. UMK w Toruniu, 2002. ISBN 83-7285-117-4.
 19. Sikorski A., Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnej. Przegląd Organizacji 2006, nr 1.
 20. Waśniewski T., Skoczyłaś W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. ISBN 83-86543-69-8.
 21. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Warszawa: Difin, 2002. ISBN 83-7251-302-3.
 22. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: SGH, 2002. ISBN 83-7378-004-1.
 23. Zarzecki D., Analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożenia bankructwem. W: Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. ISBN 83-89142-11-2.
 24. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna. Warszawa: Orgmasz, 2003. ISBN 83-86929-87-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu