BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiciak Sławomir (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Funkcje podatków w gospodarce rynkowej
Tax Functions in the Market Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 197-210, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Podatki, System podatkowy, Polityka podatkowa
Taxes, Tax system, Tax policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem niniejszego artykułu są zadania, jakie we współczesnej gospodarce rynkowej realizują podatki. Powszechnie określane są one funkcjami i mogą decydować o tym, jaką rolę w danej gospodarce pełni państwo. Dostarczają także władzy publicznej skutecznych narzędzi wykorzystywanych do osiągania celów gospodarczych i społecznych. (oryginalne streszczenie)

The subject of this article is tasks that taxes perform in the contemporary market economy. They are commonly denned as functions and may decide what role a country plays in our economy. They also provide public authorities with effective tools used to accomplish economic and social goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślukowski M. Kańduła S., Kijek L, Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wyd. 3 zm. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. ISBN 978-83-7417-222-6.
 2. Czekaj J., Podatki w Polsce na tle krajów OECD. Nasz Rynek Kapitałowy 2002, nr 4.
 3. Dolata S., Uwarunkowania i konsekwencje reformy systemu podatkowego. W: Pomorska A. (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Lublin: Wydaw. UMCS, 2003. ISBN 83-227-2062-9.
 4. Finanse publiczne. Warszawa: Wydaw. PWN, 1995. ISBN 83-01-11792-3.
 5. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992. ISBN 83-01-10673-5.
 6. Głuchowski J., Funkcje podatków w gospodarce rynkowej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1995, nr 5.
 7. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe. Wyd. 6 zm. Warszawa: Wydaw. Prawnicze Lexis Nexis, 2006.
 8. Głuchowski J., Wstęp do skarbowości. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1997. ISBN 83-86808-81-0.
 9. Gomułowicz A., Granice fiskalizmu. Glosa 1995, nr 1.
 10. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe. Poznań: Ars Boni et Qui, 1995.
 11. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. ISBN 83-7378--205-2.
 12. Gwiazdowski R., Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. ISBN 978-83-235-0339-2.
 13. Iranka A., Finanse i polityka finansowa państw kapitalistycznych. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1961.
 14. Komar A., finanse publiczne. Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1995. ISBN 83-208-0974-6.
 15. Kośny M., Podatki a dobrobyt społeczny. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2007. ISBN 978-83-7011-869-3.
 16. Krajewska A., Podatki: Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. ISBN 83-208-1504-5.
 17. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce. Warszawa: Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002. ISBN 83-86846-81-X.
 18. Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych. Warszawa: Wydaw. KiK, 1996. ISBN 83-905819-0-6.
 19. Małecka-Ziembińska E., Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006. ISBN 83-7417-131-6.
 20. Nizioł K., Prawne aspekty polityki podatkowej. Warszawa: Difin, 2007. ISBN 978-83-7251-781-4.
 21. Nogalski B., Falecikowski T., Przesłanki doskonalenia konstrukcji podatkowych. W: Pomorska A. (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Lublin: Wydaw. UMCS, 2003. ISBN 83-227-2062-9.
 22. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-12783-X.
 23. Szołno-Koguc J., Reforma systemu podatkowego w latach 1990-1995 (założenia a realizacja). Lublin: Wydaw. UMCS, 2000. ISBN 83-227-1609-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu