BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Modyfikacja profilu oraz formatu egzaminów w systemie standardów kwalifikacyjnych w bankowości polskiej
Exam Profile and Form Modification in the Polish Banking System of Qualifying Standards
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 211-216, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Bankowość, Zatrudnienie w bankowości, Egzaminy
Banking sector, Banking, Employment in the banking sector, Exams
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęte przez Związek Banków Polskich kierunki zmian w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych wzbogacają zakres testowanej wiedzy o obszary związane z wieloaspektowymi zmianami w sektorze bankowym, w tym odnoszące się do bezpieczeństwa funkcjonowania banków. Progresywny charakter standardów pozwala na ich modyfikację stosownie do potrzeb szkoleniowych polskich banków. (oryginalne streszczenie)

The direction of the changes undertaken by the Polish Bank Association in the Qualifying Standard System expand the boundaries of the tested knowledge with issues of multifaceted banking sector changes, including those regarding the operational security. The progressive nature of the standards allows to modify them according to training requirements of Polish banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa; Katowice: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów; Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2005. ISBN GĄB: 83-88835-09-2, MSBiF: 83-903630-9-0, WIB: 83-922099-0-7.
  2. Famulska T., Nowakowski J. (red.), Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej. Warszawa: Difin, 2006. ISBN 83-7251-654-5.
  3. Grudziński W., Nie tylko teoria. Miesięcznik Finansowy BANK 2008, nr 11.
  4. Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość: zagadnienia podstawowe. Warszawa: Poltext, 2004. ISBN 83-88840-11-8.
  5. Solarz J. K., Zarządzanie strategiczne w bankach. Warszawa: Poltext, 2001. ISBN 83-86890-33-9.
  6. Ziółkowski A., Standardy kwalifikacyjne narzędziem efektywnego zarządzania kadrami bankowymi na krajowym i europejskim rynku pracy. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2005, nr 4 (4). ISSN 1643-8175.
  7. Związek Banków Polskich, Sekretariat Systemu Standardów. Materiały z listopada 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu