BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domaradzki Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola transportu intermodalnego w sprawnym funkcjonowaniu łańcuchów dostaw
The Role of Intermodal Transport in the Effective Functioning of Supply Chains
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 219-232, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Transport intermodalny, Łańcuch dostaw
Intermodal transport, Supply chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mnogość przemieszczeń towarów we współczesnej gospodarce światowej wymusza na zarządzających globalnymi łańcuchami dostaw szukanie optymalnych rozwiązań zapewniających sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw w sferze dostaw. Jednym z kluczowych elementów łańcuchów dostaw są łańcuchy transportowe. Sprawność funkcjonowania transportu w znacznym stopniu wpływa na efektywność działania przedsiębiorstw. Dodatkowo kompresja czasu dostaw powoduje wzrost zainteresowania rozwiązaniami, które powodują przyspieszanie prędkości przepływu towarów w łańcuchach transportowych. Artykuł jest próbą ukazania wpływu, jaki ma, powstała w latach 60. ubiegłego stulecia, koncepcja transportu intermodalnego na sprawność funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw. (oryginalne streszczenie)

The plural of moving commodities in the modern world economy forces an activation of the global chains of deliveries searching for optimum solutions which provide clear functioning of enterprises in the field of deliveries. One of the key elements of delivery chains is transport chains. Preparedness of transport functioning in a considerable degree influences the efficiency of enterprise operating. Additionally, the compression of a delivery time increases personal interest decisions, which accelerate the flow of commodities in transport chains. The essay is an attempt to show the influence, which in the last 60 years has arisen the concept of transport of intermodal, on readiness of modern chains of delivery functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Battagalia A. J., Tyndall G., Implementing World Class Supply Chain Management. Penn State University, materiały niepublikowane.
 2. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: PCDL, 2000. ISBN 83-914870-0-8.
 3. Cooper M. C., Ellram L. M., Characteristics of Chain Management and the Implications for Purchasing and Logistics Strategy. International Journal of Logistics Management 1993, No. 4.
 4. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J. Jr., Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2002. ISBN 83-208-1355-7.
 5. Fechner L, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, 2007. ISBN 978-83-917966-8-9.
 6. Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006. ISBN 83-87344-22-2.
 7. Jansen A., Combined transport. Systems, economics and strategies. Swedish Transport Reasearch board and School of Economics AT Gothenburg University, 1991.
 8. Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. ISBN 978-83-87344-82-5.
 9. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek Cz., Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN, 2007. ISBN 978-83-208-1726-3.
 10. Semenov I. N. (red.), Zintegrowane łańcuchy transportowe. Warszawa: Difin, 2008. ISBN 978-83-7251-845-3.
 11. Sikorski P. M., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce. Warszawa: PWT, 2006. ISBN 83-906065-7-7.
 12. Stajniak M. [i in.], Transport i spedycja. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. ISBN 978-83-87344-18-4.
 13. Wronka J., System transportu kombinowanego jako zintegrowany łańcuch transportowy. Szczecin: V Międzynarodowa Konferencja "Translog 2005", 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu