BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziadkiewicz-Ikowska Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako skuteczne narzędzie public relations
Corporate Social Responsibility as an Effective Public Relations Tool
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 233-244, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Public relations, Wizerunek przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Public relations, Company image
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorcy na całym świecie przywiązują coraz większą wagę do działań z zakresu działalności społecznej. W Polsce społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest obszarem innowacyjnym, a niska popularność tych działań wynika głównie z tego, iż przedsiębiorcy nie zauważają korzyści płynących z zastosowania tej strategii do zdobycia m.in. kanałów zbytu, przewagi konkurencyjnej i specjalistów. Dlatego też CSR nie powinna już być traktowana jako ciekawostka, ale jako pełnoprawne narzędzie wpisane w strategię firmy. Przedsiębiorstwa, które je wdrażają, są bowiem postrzegane jako nowoczesne, prospołeczne i co najważniejsze - odpowiedzialne. (oryginalne streszczenie)

Entrepreneurs all over the world attach great significance to social responsibility. In Poland CSR is an innovative area of science. Low popularity of these activities is a result of overlooking benefits of using this strategy to win markets, competitive advantage and specialists. That is why CSR should not be treated as curiosity, but as a rightful tool included in a company's strategy. Companies which implement CSR are perceived as modern, public-spirited and, what is the most important, responsible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2007 BRANDZ Top 100 Most Powerful Brands. Badanie i ranking opracowane przez Millward Brown Optimor Finacial Times.
 2. Adkins S., Cause Related Marketing. Boston: Butterworth Heinemann, 2005.
 3. Anam L., Zostać menedżerem CSR w Polsce. W: epr Vortal PR [on-line]. [Dostęp 19 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.epr. pl/czytelniatrzy.php?id=491&com=1031&itemcat=l.
 4. Australia Centre for Corporate Social Responsibility, Raising the Bar [on-line]. [Dostęp 19 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www. accsr.com.au/pdf/RTB2008FinalReport.pdf.
 5. Bałtowski M., Pastuszak Z., Makro- i mikroekonomiczne postawy rozwoju skandynawskich gospodarek wiedzy. W: Haffer M., Godziszewski B., Stankiewicz M. J. (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Toruń: Wydaw. TNOiK, 2005. ISBN 83-7285-235-9.
 6. Białoń H., Zyski z CSR. W: epr Vortal PR [on-line]. [Dostęp 19 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.epr.pl/czytelniatrzy.php?i-d=515&com=1023&itemcat=l.
 7. Bodenstein G., Relationship-Marketing: Alter Wein in neuen Schläuchen? Marketing-Trendschop 1997. Relationship-Marketing. Gerhard-Mercator-Universität-GH-Duisburg, 1997.
 8. Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. Warszawa: Wydaw. Poltext, 2005. ISBN 83-86890-39-8.
 9. Corporate Social Responsibility. W: Enterprise and Industry [on-line]. [Dostęp 18 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/en-terprise/csr/index_en.htm.
 10. Dalton J., Strategy and Planning, Research and Target Audiences 2006, Week 3. Materiały niepublikowane.
 11. Downing G., The Emerging Public Relations - A New Perspective. Public Relations Journal, Vol. 30, No. 5.
 12. Dziadkiewicz A., Adrenalina i bezpieczne zakręty. Marketing w Praktyce 2006, nr 11 (105).
 13. Frankental P., Corporate Social Responsibility a PR Invention? Corporate Communications. An Internetional Journal 2001, Vol. 6, No. 1.
 14. Komunikowanie na rzecz CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu [on-line], [Dostęp 20 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www. fks.org.pl/raporty/Raport-CSR.pdf.
 15. Net Impact, CSR job reports [on-line]. [Dostęp 19 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.netimpact.org/associations/4342/files/ CSR%20Jobs%20Report%202007.pdf.
 16. Nogalski B., Szpitter A., Marka jako narzędzie budowy wizerunku przedsiębiorstwa. W: Soliński T., Tworzydło D. (red.), Public Relations w przedsiębiorstwie. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006. ISBN 83-87658-85-5.
 17. Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu [on-line]. Ipsos [Dostęp 20 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ipsos. pl//3_2_009a.pdf.
 18. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Wydaw. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2004. ISBN 83-919623-4-2.
 19. Rok B., Więcej niż zysk. Warszawa: Wydaw. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2001. ISBN 83-919623-4-2.
 20. Wardyn K., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element komunikacji marketingowej marki. W: epr Vortal PR [on-line]. [Dostęp 17 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.epr.pl/spoleczna-od-powiedzialnosc-biznesu-jako-element-komunikacji-marketingowej-marki,csr,514,l.html.
 21. Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Wydaw. Placet, 2005. ISBN 83-85428-98-4.
 22. Zając M., Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu. W: epr Vortal PR [on-line]. [Dostęp 17 grudnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.epr.pl/czytelniatrzy.php7id=248&com=414&itemcat=l,,,2. html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu