BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Zewnętrzne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego w latach 1990-2005 (w świetle badań empirycznych)
External Conditions of Polish Defence Industry Eompanies' Restructuring 1990-2005 (Based on the Empirical Research)
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 245-255, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przemysłu, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przemysł obronny
Industrial restructuring, Restructuring of enterprises, Defense industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego wdrażały głębokie i wieloaspektowe zmiany o charakterze restrukturyzacyjnym, które obejmowały: restrukturyzację zakresu działania, restrukturyzację finansową i organizacyjną. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza kluczowych czynników zewnętrznych determinujących restrukturyzację przedsiębiorstw sektora w latach 1990-2005. Szczególną uwagę poświęcono roli administracji rządowej i grup kapitałowych w restrukturyzacji przedsiębiorstw, wykorzystaniu offsetu i źródłom finansowania działań restrukturyzacyjnych. Podstawą dociekań naukowych były badania empiryczne (ankiety oraz analiza przypadków), przeprowadzone w spółkach przemysłowego potencjału obronnego. (oryginalne streszczenie)

Since 1989 companies of Polish defense industry have been implementing multidimensional and radical changes within their business portfolio, finances and internal organization. The aim of this paper is to identify and analyze key external factors, which directly supported or were barriers for restructuring processes in Polish defense companies from 1990 to 2005. The paper is focused on the influence of governmental administration, capital groups and governmental restructuring programmes. It discusses the problem of using offset contracts to support the restructuring of defense companies. Additionally, it identifies sources of funds used for restructuring and the scope of public assistance for defense companies. The analysis is based on the empirical research conducted in defense companies (questionnaires and case studies). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Daniluk M. (red.), Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie transformacji gospodarki na system rynkowy (lata 1989-1997). Warszawa: WNE UW, 1999. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji sektora obronnego. Warszawa: NIK, 2004.
  2. Lis A., Offset a restrukturyzacja przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2008, nr 2.
  3. Lis A., Procesy restrukturyzacyjne przemysłu obronnego. Przegląd Logistyczny 2008, nr 4.
  4. Lis A., Przemysł obronny - zakres i ogólna charakterystyka. Biuletyn Informacyjny Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Bydgoszczy 2007, nr 1.
  5. Lis A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: Analiza komparatywna istoty zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych koncepcji amerykańskich i polskich. Przegląd Organizacji 2003, nr 9.
  6. Lis A., Zewnętrzne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego w przyszłości (w świetle badań empirycznych). W: Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, 2008. ISBN 978-83-88-421-57-0
  7. Płaczek J. (red.), Gospodarka obronna Polski w końcu lat dziewięćdziesiątych. Szansę i zagrożenia. Warszawa: AON, 2001. ISBN 83-88062-71-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu