BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśloch Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Dominująca logika - szansą czy wyzwaniem dla przyszłości organizacji?
A Dominant Position of Business Logic - a Big Chance or a Challenge for the Future of an Organisation?
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 257-263, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Decyzje strategiczne
Enterprise management, Corporation strategies, Strategic decisions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę przedstawienia dominującej logiki jako pewnej propozycji zarządzania i funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że dzisiaj głównym problemem dla przedsiębiorstwa i jego kadry zarządzające] jest pytanie o efektywny sposób zarządzania organizacją. Jedną z propozycji jest właśnie dominująca logika, której założenia mogą w przyszłości stać się głównym aspektem zarządzania o charakterze globalnym. (oryginalne streszczenie)

The article is an attempt at presenting the dominant logic as a certain suggestion for managing and functioning of Polish companies. It results from the fact that today the main problem for a company and its management is the question whether the organisation management proves to be effective. One of the suggestions is the aforementioned dominant logic, whose assumptions may become the-principal aspect of the global management process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews K. R., The Concept of Corporate Strategy. New York: Dow-Jones- Irwin, 1971.
 2. Aronson E., Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN, 1998. ISBN 83-01-11563-7.
 3. Jakubów L., Istota i geneza zarządzania strategicznego. W: Kiełczewski, S. (red.), Zarządzanie strategiczne. Wrocław: Wydaw. AE we Wrocławiu, 2000. ISBN 83-7011-462-8.
 4. Lorsch J. W., Managing Culture: the Invisible Barrier to Strategic Change. California Management Review 1986, 28 (2).
 5. Mintzberg H., McHugh A., Strategy Formulation in an Adhocracy. Administrative Science Quarterly 1985, 30 (2).
 6. Obłój K. (red.), Dominująca logika firmy. Warszawa: Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2003. ISBN 83-86846-97-6.
 7. Prahald C. K., Bettis R.A., The dominant logic: a new linkage between diversity and performance. Strategic Management Journal 1986, No. 7.
 8. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE, 2005. ISBN 83-208-1552-5.
 9. Simon H. A., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych. Warszawa: PWE, 1976.
 10. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005. ISBN 83-01-14391-6.
 11. Witek-Crabb A., Zmiana paradygmatu zarządzania strategicznego - zarys koncepcji. W: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności. Wrocław: Wydaw. AE, 2006. Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1116. ISSN 0324-8445.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu