BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarek Ryszard
Tytuł
Skuteczne pełnomocnictwo procesowe w gminie
An Effective Power of Attorney Ad Litem from the Municipality
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 6, s. 54-62
Słowa kluczowe
Pełnomocnictwo, Postępowanie sądowe, Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o samorządzie gminnym
Power of attorney, Legal proceedings, Code of Civil Procedure, Polish Local Government Act
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problem rozbieżności stosowania przez sądy w postępowaniu cywilnym przepisów odnoszących się do pełnomocnictwa procesowego udzielanego przez wójta gminy. Te rozbieżności pojawiają się np. wtedy, gdy oprócz wójta, będącego organem gminy władnym do udzielenia pełnomocnictwa procesowego, pełnomocnictwa udziela jego zastępca na podstawie zarządzenia wójta, oraz wtedy, gdy powstaje wątpliwość, czy bez upoważnienia wójta mogą to uczynić zastępca wójta lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej. Zdaniem Autora ustawodawca powinien rozwiązać powyższe kwestie poprzez zsynchronizowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 86, 87) z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym (art. 26, 31 i 33 ust. 4). (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of differences in the application by courts of the regulations on powers of attorney ad litem granted by the mayor of a municipality in civil cases. These differences appear, for instance, when, apart from the mayor, who is the municipal body authorised to award a power of attorney ad litem, a power of attorney is awarded by his deputy on the basis of an order from the mayor and when doubt arises as to whether the deputy mayor or the manager of a municipal organisational unit can do this without the mayor's authority. In the author's opinion, the legislator should resolve these issues by synchronising the provisions of the Civil Procedures Code (Articles 86 and 87) with the provisions of the Act on Municipal Self-Government (Articles 26, 31 and33(4)). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 315 oraz A. Szewc (red.). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2000, s. 325.
  2. K. Bandarzewski, w: P Chmielnicki (red), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007.
  3. G. Bieniek, W sprawie reprezentacji gminy jako osoby prawnej, „Rejent" 2003/2, s. 21 i n.
  4. J. Boć (red.). Prawo administracyjne, Wrocław 2005, s. 210.
  5. R. Budzisz, Kilka uwag w dyskusji nad modelem organu wykonawczego w gminie, „Samorząd Terytorialny" 2007/1-2, s. 46 i n.
  6. B. Dolnicki, Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, „Samorząd Terytorialny" 2007/1-2, s. 58.
  7. S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa 1974, s. 243 i n.
  8. J. Gudowski, w: T. Ereciński (red.), Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza: postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2004, s. 224.
  9. M. Piekarski, w: F. Błahuta i in., Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 1974, s. 245 i n.
  10. Z. Resich, w: B. Dobrzański, M. Lisiewski, Z. Resich, W Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1969, s. 210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu