BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kantowicz-Gdańska Monika
Tytuł
Employer branding - kwestie definicji i modelu
Employer branding: questions of definition and model
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 55-65, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Pracodawcy, Przegląd literatury, Wizerunek pracodawcy
Employers, Literature review, Employer branding
Uwagi
streszcz., Zawiera tabele: [1] Elementy wspólne definicji pojęcia employer branding i ich egzemplifikacja; [2] Analiza porównawcza propozycji modelowego ujęcia koncepcji employer branding. Zawiera rysunki: [1] Modelowe ujęcie kształtowania wizerunku pracodawcy G. Martina; [2] Struktura koncepcyjna kształtowania wizerunku
Abstrakt
Employer branding to zagadnienie, które zyskuje na znaczeniu w ostatnich latach. Wciąż nie zostało jednak precyzyjnie zdefiniowane w literaturze naukowej, w szczególności polskiej. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia kwestii definicyjnych. Porównano też dwie propozycje modelowych ujęć zagadnienia kształtowania wizerunku pracodawcy. Rozszerzona treść artykułu stanowi rozdział książki pt. "Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności" pod redakcją dr Doroty Majka-Rostek z Uniwersytetu Wrocławskiego, która ukaże się niebawem. (abstrakt oryginalny)

Employer branding is a topic that has been gaining in importance over recent years. However, it has yet to be precisely defined in scientific literature, especially in Polish literature. This article is an effort at explaining the matter of the definition. Two proposed models encompassing the question of shaping the employer's image have also been compared. The expanded content of this article forms a chapter in the book entitled Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności [Social communication and the challenges of today] as edited by Dr. Dorota Majka-Rostek of the University of Wrocław, which shall soon appear on bookshelves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Backhous K., Tikoo S. (2004), Conceptualizing and researching employer branding, "Career Development International", Vol. 9, No. 4/5.
  2. Barrow S., Mosley R. (2005), The Employer Brand. Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley and Sons Ltd.
  3. Jenner S.J., Taylor S. (2008), Employer branding - fad or the future of HR? [w:] Employer branding. The latest fad or the future of HR?, research insight, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
  4. Lievens F., Van Hoye G., Anseel F. (2007), Organizational identity and employer image: towards a unifying framework, "British Journal of Management", Vol. 18.
  5. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne, Poltext, Warszawa.
  6. Martin G. (2008), Employer branding - time for some long and 'hard' reflections?, [w:] Employer branding. The latest fad or the future of HR?, research insight, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
  7. Martin G., Beaumont P., Doig R., Pate J. (2005), Branding: A new performance discourse for HR?, "European Management Journal", Vol. 23, No. 1.
  8. Moroko L., Uncles M.D. (2008), Characteristics of successful employer brands, "Journal of Brand Management", Vol. 16, No. 3.
  9. (2008) Recruitment, retention and turnover, "Annual Survey Report", Chartered Institute of Personnel and Development, London.
  10. (2008) Stan kapitału ludzkiego w Polsce, Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, PSZK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu