BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Zbigniew
Tytuł
Idee rządzą światem
Źródło
Ekonomista, 2009, nr 5, s. 647-661, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Neoliberalizm, Liberalizm gospodarczy, Teoria ekonomii, Historia myśli ekonomicznej
Neoliberalism, Laissez faire, Economic theory, History of economic thought
Abstrakt
Autor stwierdza, że w ostatnim ćwierćwieczu światem rządziła ideologia neoliberalna, z którą związane były takie idee ekonomiczne, jak monetaryzm, ekonomia podaży, nowa ekonomia klasyczna. Jego zdaniem upowszechnia się pogląd, że neoliberalizm wyczerpuje swoje możliwości i powinien odejść. Reprezentują go nie tylko keynesiści, ale także gorliwi do niedawna wyznawcy tej ideologii. Autor jest zdania, że jeśli banitami miałyby się okazać upraszczające, ale jakże często powtarzane hasła w rodzaju „rynek wie lepiej", a także nadmierne rozwarstwienie dochodowe i majątkowe oraz niechlubne praktyki banków, to żałoba nie byłaby zbyt wielka. Gdyby natomiast nadszarpnięto przy tej okazji fundamentalne ideały liberalizmu, to popełniono by wielki błąd. Autor wyraźnie podkreśla, że liberalizm jest wielobarwny i czym innym jest neoliberalizm, a czym innym liberalizm, którego wcześniejsze wersje wpisały się wolnościowymi zgłoskami w całą dotychczasową historię ludzkości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Zostawcie mój kapitalizm w spokoju, "Gazeta Wyborcza", 11 maja 2009.
 2. Brus W., Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, PWE, Warszawa 1961.
 3. Espinosa-Vega M.A., Jang-Ting G., On Business Cycles and Countercyclical Polices, Federal Reserve Bank Of Atlanta Economic Review, Fourth Quarter 2001.
 4. Fukuyama F. Obama musi przeprowadzić rewolucję idei, "Europa" Magazyn Idei "Dziennika" 2009, nr 252 (5).
 5. Gelman W, Ludzie rządzący na Kremlu nie maja żadnej ideologii, rozmawiał Filip Meches, "Europa" Magazyn Idei "Dziennika" 2009, nr 265 (18).
 6. Gordon R.J., What is New-Keynesian Economical "Journal of Economic Literature" 1990, nr 3.
 7. Hanke S., Rząd zawsze może zrobić coś głupiego, rozmawiał w Waszyngtonie Marcin Gadziński, "Gazeta Wyborcza", 17 listopada 2008.
 8. Hayek F.A., The Sensory Order. An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology, Routledge&Kogan Paul, London 1952.
 9. Kantor B., Rational Expectations and Economic Thought, "Journal of Economic Literature" 1979, t. 17.
 10. Keynes M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 11. Kołodko G., Współczesny kryzys światowej gospodarki, a długofalowe implikacje dla rozwoju Polski, "Przyszłość, Świat - Europa - Polska" Komitet Prognoz Polska 2000 plus przy Prezydium PAN, 2009, nr l (19).
 12. Kornai J., Wzrost, niedobór, efektywność. Makroekonomiczny model gospodarki socjalistyczne], PWN, Warszawa 1986.
 13. Kostro K., Hayek kontra socjalizm, Wyd. DiG, Warszawa 2001.
 14. Kowalik T., Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 15. Kozłowski P, Spontaniczność i różnobarwny liberalizm, w: Konstruktywizm i spontaniczność w rozwoju społecznym, red. Z. Madej, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1993.
 16. Krugman P, Jak powstrzymać kryzys, "Europa", Magazyn Idei "Dziennika" 2008, nr 244 (41).
 17. Kwaśnicki W, Historia myśli liberalnej, PWE, Warszawa 2000.
 18. Lipowski A., O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, "Ekonomista" 2001, nr 3.
 19. Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, "Ekonomista" 2002, nr 2.
 20. Lucas R.E., Studies in Business - Cycle Theory, MIT Press, Cambridge 1989.
 21. Madej Z., Turning Points on The Global Scene - Methodogical Problems, w: A. Kukliński, B. Skuza, Turning Points in the Transformation of the Global Scene, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", The Polish Association for the Club of Rome, Warsaw 2006.
 22. Madej Z., Maty budżet versus duży budżet, "Ekonomista" 1998, nr 5-6.
 23. Mały Rocznik Statystyczny 1939, GUS, Warszawa 1939.
 24. Mankiw N.G., The Reincarnation of Keynesian Economics, "European Economic Review" 1992, April.
 25. Marks K., Krytyka Programu Gotajskiego, w: Marks, Engels Dzielą Wybrane, t. II, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
 26. Popper K.R., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności. Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 27. Robbins L., Essay on the Nature and Significance of Economic Science, University Press, New York 1984.
 28. Sadowski Z., Liberalizm i rola państwa w gospodarce, "Ekonomista" 2006, nr 6.
 29. Samuelson P.A, Kompromis przede wszystkim, "Europa", Magazyn Idei "Dziennika" 2008, nr 247 (52).
 30. Sorman G., Etatyzm nas nie uratuje, "Europa" Magazyn Idei "Dziennika" 2009, nr 259 (12).
 31. Soros G., Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa 2008.
 32. Stille A., Berlusconi na ruinach polityki, rozmawiał Maciej Nowicki, "Europa" Magazyn Idei "Dziennika" 2009, nr 265 (18).
 33. Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1994.
 34. The Visible Hand; The World Economy, "The Economist" 1997, wrzesień (lata 1870-96).
 35. Todd E, Europa nie rozumie kryzysu, "Europa", Magazyn Idei "Dziennika" 2008, nr 246 (51).
 36. Walzer M., Obamie nie uda się uciec od podejmowania radykalnych decyzji, rozmawiała Karolina Wigura, "Europa" Magazyn Idei "Dziennika" 2009, nr 264 (17).
 37. Wojtyna A., Ewolucja keynesizm, a główny nurt ekonomii, PWN, Warszawa 2000.
 38. Żyżyński J., Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, "Ekonomista" 2009, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu