BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Standardy sporządzania biznes planu w praktyce działalności gospodarczej
The Standards of Preparing Business Plan in Practical Economical Activity
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 305-318, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Biznes plan, Kultura przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Business plan, Culture of enterprise, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Biznes plan jest odzwierciedleniem kultury funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jego wewnętrzna struktura zależy więc od kierownictwa firmy, jego ogólnej wiedzy, doświadczenia i zrozumienia przebiegu procesów gospodarczych. Szczegółowy układ biznes planu jest uzależniony od rodzaju firmy, celu sporządzania, a także od potencjalnych odbiorców. Przy opracowaniu poszczególnych części biznes planu korzysta się z wielu istniejących metod, technik i narzędzi wypracowanych w takich dyscyplinach, jak: marketing, analiza i badanie rynku, zarządzanie strategiczne, prognozowanie, ekonomika i finanse przedsiębiorstw, zarządzanie i organizacja produkcją. Tak więc napisanie biznes planu nie jest rzeczą łatwą i prostą, gdyż wymaga znajomości wielu dziedzin wchodzących w skład nauk ekonomicznych, ale również dużych umiejętności analitycznych, wiedzy i intuicji dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości. (oryginalne streszczenie)

A business plan reflects the idea of enterprise functioning. Its internal structure depends on the management of the firm, their general knowledge, experience and understanding of economic processes. A detailed layout of the plan is dependent on the firm's type, its goal, as well as potential customers. While working out a particular part of the plan we use a large number of existing methods, techniques and instruments developed in such branches as: marketing, analysis and market research, strategic management, prognostication, economics and finance of enterprises, managing and organizing production. All in all, writing a business plan is not easy and simple as it requires the acquaintance with many branches of economics, as well as great analytical skills, knowledge and intuition concerned with future functioning of the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciechan-Kujawa M., Biznes plan. Standardy i praktyka. Toruń: TNOiK, 2007. ISBN 83-7285-317-7, ISBN 978-83-7285-317-2.
  2. Grudzewski W. M., Gra o rynek. Warszawa: WSHiP w Warszawie, 1999. ISBN 83-86919-73-6.
  3. Ingram M., Zasady i techniki sporządzania biznes planów. Katowice: AE w Katowicach, 2000. ISBN 83-88447-20-3.
  4. Kupiec L., Dębowski T., Biznes plan jako instrument zarządzania firmą. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. ISBN 83-87256-40-4.
  5. Pawlak Z., Biznesplan - zastosowania i przykłady. Warszawa: Poltext, 2001. ISBN 83-88840-04-5.
  6. Siudak M., Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. ISBN 83-7207-267-1.
  7. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan. Warszawa: CeDeWu, 2007. ISBN 978-83-7556-031-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu