BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Psychologiczne aspekty konstrukcji produktów strukturyzowanych
Psychological Aspects of Structured Deposits Construction
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 291-303, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Produkty strukturyzowane, Ryzyko finansowe, Inwestycje finansowe, Psychologiczne aspekty ekonomii, Postrzeganie ryzyka
Structured products, Financial risk, Financial investment, Psychological aspects of economics, Risk perception
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wpływ czynników psychologicznych na zjawiska związane z postrzeganiem pieniędzy, zysków oraz strat. Wskazuje, jak iluzja pieniądza, postrzeganie ryzyka czy teoria perspektywy wpływają na postawę wobec różnych sposobów oszczędzania lub inwestowania. Okazuje się, że ludzie chętnie korzystaliby z okazji zarobku, jakie stwarza rynek akcji, lecz wykazują bardzo dużą awersję w stosunku do strat. Produkty strukturyzowane to właśnie takie konstrukcje, które z jednej strony zabezpieczają przed stratami, z drugiej zaś - pozwalają na uczestnictwo w zyskach np. na rynku akcji. (oryginalne streszczenie)

The article presents the influence of psychological factors on the aspects of money, losses and profits perception. The article shows how money illusion, risk perception or prospect theory can influence the attitude to various savings or investing alternatives. Generally people are willing to earn on stock exchange but they are afraid of losses. Structured deposits are a construction which can secure the investments against loses and - on the other hand - allow to participate in profits, for instance from stock exchange markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analizy on-line [on-line]. [Dostęp 22 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web:http://www.analizy.pl.
  2. Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. Materiały i Studia NBP 2003, nr 165.
  3. Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP, 2004. ISBN 83- -89120-90-9.
  4. Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańsk: GWP, 1999. ISBN 83-85416-95-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu