BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuchowski Jakub (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Teoretyczna charakterystyka opłat
A Theoretical Description of Payments
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 371-377, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Klasyfikacja opłat, Opłaty jako instrument finansowy, Podatki i opłaty
Fees classification, Fees as a financial instrument, Taxes and fees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Streszczenie: W artykule zaprezentowano teoretyczne aspekty instytucji opłaty, jako jednej z danin publicznych. Ponadto podkreślono skutki braku ustawowej definicji opłaty. (oryginalne streszczenie)

The article aims at presenting theoretical aspects of the institution of payment as one of the public duties and highlighting the results of the lack of its statutory definition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam L., Podatki i oplaty w kapitalizmie. Warszawa 1962.
 2. Adam L., Mazurkiewicz M., Opłaty. W: Weralski M. (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL. Warszawa: Ossolineum, 1985, t. 3: Instytucje budżetowe.
 3. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: TNOiK, 2001. ISBN 83-7285-075-5.
 4. Gajl N., Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWN, 1992. ISBN 83-01-10199-7.
 5. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Bydgoszcz - Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. ISBN 978-83-60186-59-6.
 6. Gomułowicz A., Pojęcie podatku. W: Gomułowicz A., Małecki J. (red.), Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. ISBN 83-7334-313-X.
 7. Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWE, 1988. ISBN 83-208-0655-0
 8. Jaśkiewiczowa J., Elementy podatkowe opłat publicznych w Polsce. W: Studia podatkowe i budżetowe. Toruń: Wydaw. UMK w Toruniu, 1964.
 9. Jaśkiewiczowa J., Jaśkiewicz Z., Zarys nauki finansów publicznych. Warszawa: PWE, 1968.
 10. Komar A., Łączkowski W., Finanse i prawo finansowe. Warszawa - Poznań: PWN, 1979.
 11. Kurowski L., Wstęp do nauki prawa finansowego. Warszawa: PWN, 1982. ISBN 83-01-04175-7.
 12. Majchrzycka-Guzowska A., Podatki w gospodarce narodowej. Warszawa 1990.
 13. Mastalski R., Prawo podatkowe II, część szczegółowa. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 1998. ISBN 83-7110-085-X.
 14. Mastalski R., Prawo podatkowe. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2004. ISBN 83-7387-201-9.
 15. Ostrowski K., Prawo finansowe. Zarys ogólny. Warszawa: PWN, 1970.
 16. Rosenkranz, A. Ustawa o opłatach stemplowych wraz z przepisami wykonawczemi. Warszawa 1933, s. XIII.
 17. Smoleń P., Opłaty. W: Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2002. ISBN 83-7284-465-8.
 18. Wagner A., Finanzwissenschaft. Bd. 2, Leipzig 1890.
 19. AKTY PRAWNE
 20. Ustawa z dnia l lipca 1926 r. o opłatach stemplowych. Dz. U. 41/413/32. Wyrok TK z 10 grudnia 2002 r., P 6/02, OTK 2002, Nr 7, poz. 91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu