BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krause Ewa (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Skinder Marcin (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Realizacja procesu bolońskiego w perspektywie paneuropejskiej harmonizacji szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Implementation of the Bologna Process in the Perspective of Pan-European Harmonization of Higher Education, for Instance at Nicolaus Copernicus University
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 379-395, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Deklaracja bolońska
Higher education, Bologna process
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie procesu bolońskiego dla polskiego szkolnictwa wyższego, które stara się realizować postulaty tego ruchu. Przybliżono idee procesu bolońskiego i omówiono jego genezę, a także podkreślono potrzebę współdziałania uczelni i studentów w tym zakresie. W opracowaniu zawarto przykład realizacji procesu bolońskiego na podstawie działań Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) i jego filii - Collegium Medicum. Wskazano na osiągane korzyści z wspierania bolońskich dezyderatów przez UMK, zaprezentowano również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów Collegium Medicum UMK w maju 2008 r. (oryginalne streszczenie)

The authors of the article present the importance of the Bologna Process for the Polish higher education which is trying to implement the ideas of this movement. The authors bring closer the ideas of the Bologna Process. They also discuss its origin and emphasize the need for cooperation of students and universities. The study includes an example of the Bologna Process implementation on the basis of the activities performed by Nicolaus Copernicus University (UMK) and its branch - Collegium Medicum. The authors point out the achieved advantages which come from supporting the Bologna desiderata by Nicolaus Copernicus University, and also present the results of the survey carried out among the students of Collegium Medicum UMK in May 2008. The researchers think that the students shall possess essential knowledge which is used in the conscious participation in the Bologna Process. The results prove that the students do not consciously participate in the implementation of the assumptions from Bologna, and point out that the students do not posses satisfactory knowledge which refers to this issue. In the context of the above mentioned, the authors present the proposals connected with propagating knowledge about the Bologna Process which focus on organizing various information meetings, and they also emphasize the urgent need for introducing modification to the already existing legislation. The presented research and the proposals aim at providing help to those who are interested in the effective participation in the Bologna Process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bologna Process [on-line]. Uniwersytet Warszawski [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/.
 2. Delors J., Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich: Wydawnictwa UNESCO, 1998. ISBN 92-3-203274-0 (UNESCO).
 3. Erasmus [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.erasmus.org.pl/.
 4. ESIB, Bologna with student's eyes [on-line]. 2005 [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bologna-bergen2005.no/EN/Part_org/ ESIB/050510_ESIB-Analysis.pdf.
 5. European Association of Institutions in Higher Education - EURASHE [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eurashe.be/.
 6. European University Association - EUA [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eua.be/about-eua/.
 7. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego - realizacja celów. Komunikat z konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego. Bergen 2005.
 8. From Prague to Berlin, The EU Contribution, Progress Report. European Commission 2002.
 9. FRSE [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http:// www.frse.org.pl/.
 10. Godlewska J., Jaroszewska E., Edukacja, wiedza i umiejętności; szkolnictwo, polityka edukacyjna i poradnictwo. W: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007, s. 249-260. ISBN 978-83-01-15304-5.
 11. Komunikat londyński. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego: odpowiedź na wyzwania w zglobalizowanym świecie [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.erasmus.org. pl/s/p/artykuly/19/190/pl_komunikat_londynski.pdf.
 12. Komunikat praski [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uz.zgora.pl/ksztalcenie/html/dokumenty/Komuni-kat_Praski_2001_PL .pdf.
 13. Kraśniewski A., Proces Boloński. Dokąd zmierza szkolnictwo wyższe? [on-line]. Warszawa 2004 [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http:// www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/89/89/szkoln_europ-akrasniewski.pdf.
 14. Krause E., Proces Boloński w świadomości studentów uczelni publicznych i niepublicznych: między wiedzą a niewiedzą o szansach możliwościach. W: Szymborski W. (red.), Stosunki międzynarodowe. Wybrane problemy. Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2006. ISBN 83-89334-68-2.
 15. Lutrzykowski A., Między Bolonią a Bergen (1988-2005). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane ATR, 2006. ISBN 83-89334-53-4.
 16. Lutrzykowski A., Proces Boloński. Paneuropejska utopia czy realny projekt? W: Szymborski W. (red.), Stosunki międzynarodowe. Wybrane problemy. Bydgoszcz: Wydaw. Wers, 2006. ISBN 83-921685-3-4.
 17. National Unions of Students in Europe - ESIB [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.esib.org/index.php/About%20 ESU.
 18. Państwowa Komisja Akredytacyjna [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pka.edu.pl/.
 19. Pawlikowski J. M., Polskie uczelnie wobec Procesu Bolońskiego, Seminarium Bolońskie dla uczelni technicznych, (Wrocław, 25 czerwca 2008 roku) [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.erasmus. org.p1/s/p/artykuly/20/207/JPawlikowski-25.06.2008-puwpb.ppt.
 20. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Polska i Unia wobec wyzwań globalizacji. Biala Księga. Warszawa-Gdańsk 2006.
 21. Skinder M., Implementacja założeń Procesu Bolońskiego w wybranych uczelniach województwa kujawsko-pomorskiego. W: Szymborski W. (red.), Stosunki międzynarodowe. Wybrane problemy. Bydgoszcz: Wydaw. Wers, 2006. ISBN 83-921685-3-4.
 22. Woźnicki J. (red.), Elastyczny system studiów dwustopniowych. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996. ISBN 83-01-12020.
 23. AKTY PRAWNE
 24. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 25. European Higher Education Area: Joint declaration of the European Ministers of Education convened in Bologna on the 19th of June 1999 [The Bologna Declaration], [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/OFFDOC_BP_bologna_dec-laration.1068714825768.pdf.
 26. Deklaracja bolońska [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.umcs.lublin.pl/images/media/d/bołonska/deklaracjabolonska.pdf.
 27. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób. Dz. U. 2006, Nr 190, poz. 1405.
 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie. Dz. U. 2004, Nr 65, poz. 385 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu