BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zymonik Zofia
Tytuł
Kapitał duchowy w doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem
Spiritual Capital in Improving Management of an Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 31, s. 327-338, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Motywacja do pracy, Doskonalenie zarządzania, Wartości niematerialne
Personnel management, Work motivation, Management development, Intangible asset
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kapitał duchowy, jako nowy paradygmat w zarządzaniu ludźmi w przedsiębiorstwie, ukierunkowany jest na inwestowanie w system wartości. Autorka przedstawiła relacje tego wzorca z kapitałem rzeczowym i kapitałem społecznym przedsiębiorstwa, a także jego odniesienie do hierarchii potrzeb, motywacji oraz ewolucji zachowań i myślenia człowieka. Zdaniem autorki, przedstawiony model skali motywacyjnej może być w pomocny w procesie zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

The work presents the concept of spiritual capital in which one proves that the personnel of an enterprise does not consist of economic living beings but people who think about the aim and sense of life. Contemporary business is characterized by non-balance. Constant pursuit of profit by companies not only damages nature in its wide meaning but it also contributes to deepening social inequalities. But it is possible to increase the profit of companies by making good for environment. It requires holistic approach to the system of motivating personnel, open not only for body and mind but also for spirit. Unleashing appropriate motivation and passion in employees is the role of so-called spiritual leaders what this work shows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Biznes. Zarządzanie zasobami ludzkimi, t. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Borys T., Jakość życia a systemy wartości, [w:], Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Skrzypek, t. l, UMCS, Lublin 2007.
 3. Cameron K.S., Dutton 3.E., Quinn R.E., Positive organizational scholarship -foundation of new discipline, Berrett Kohler Publishers, Inc. San Francisco 2003.
 4. Ciulla J., The -working life, Crown-Three River Press, New York 2001.
 5. Enriquez J., As the future catches you, Crown-Three River Press, New York 2005.
 6. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk L, Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 8. Jaccoca L., Whitney C., Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
 9. Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008.
 10. Seligman M.E., Prawdziwe szczęście - psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa 2005.
 11. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa 1998.
 12. Wilber K., Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 13. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 14. Zohar D., Marshall L, Spiritual capital, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 2004.
 15. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyd. 2 poszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 16. Zymonik Z., Positive organizational scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu, "Problemy Jakości" 2007 nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu