BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaczkowska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie oferty edukacyjnej na Dolnym Śląsku na tle sytuacji demograficznej
Spatial Disparities in Educational Offer in Lower Silesia Based on Demographic Situation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (20), 2008, nr 1195, s. 115-126, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Ekonometria, Szkolnictwo ponadpodstawowe, Rynek usług edukacyjnych, Sytuacja demograficzna, Badania naukowe
Econometrics, Secondary education, Education services market, Demographic situation, Scientific research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Poprzez zastosowanie metod analizy rynku oceniono przestrzenne zróżnicowanie oferty edukacyjnej w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na terenie Dolnego Śląska, na tle sytuacji demograficznej. Omówiono program reform szkolnictwa, która rozpoczęła się w 1999 r. oraz opisano sytuację demograficzną w powiatach Dolnego Śląska. Poprzez zastosowanie współczynnika rozmieszczenia Florence'a i współczynnika koncentracji Lorenza, oceniono rozmieszczenie i lokalizację szkół według powiatów.

The aim of this article is to apply some methods of spatial market analysis to assess the degree of availability of post junior secondary school. The paper presents how the demographical situation in Lower Silesia will change in 2010 in relation to the year 2006. In the next step, allocation and concentration of high schools and universities in Lower Silesia in comparison to demographical situation have been discussed. Florence location ratio and Lorenz coefficient of concentration have been calculated. Reilly's Law of Retail Gravitation has been used for determination of meaning and coverage of interaction of educational centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza rynku, red. H. Mruk, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003.
  2. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych na Dolnym Śląsku, red. A. Błaczkowska, K. Przybysz, opracowanie zrealizowane w ramach projektu badawczego "Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy - WIEDZA PLUS 2", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach "Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego", Wrocław 2006.
  3. Diagnoza systemu finansowania i realizowania zadań oświatowych na obszarach wiejskich, red. P. Swianiewicz, M. Herbst, W. Marchlewski, www.gminyrp.pl/6kongres/doc/raport_ oswiatowy.doc.
  4. Perspektywy gospodarki opartej o wiedzą w Polsce, raport banku światowego, KBN, 2004.
  5. Prognoza ludności na lata 2003-2030; Ludność według wieku, http://www.stat.gov.pl/dane_ spol-gosp/ludnosc/prognozajudnosci/powiaty.htm, GUS 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu