BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bal-Domańska Beata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne wydatków budżetów powiatów - wyniki analizy strukturalnej
Spatial Diversification of District Budget Expenditure vs. Scope and Cost of Provided Services - Results of Structural Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (20), 2008, nr 1195, s. 139-149, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Powiat, Budżet samorządu terytorialnego, Struktura budżetu, Wydatki budżetowe, Oświata, Wychowanie, Analiza strukturalna, Zróżnicowanie przestrzenne
County, Local budget, Budgetary structure, Budget expenditures, Education, Education, Structural analysis, Spatial differentiation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wyniki badań dotyczących struktury wydatków budżetów powiatów z uwzględnieniem struktury zamieszkania ludności. Badaniu poddano trzy grupy powiatów wyodrębnionych ze względu na stopień urbanizacji demograficznej z wyróżnieniem powiatów o charakterze: wiejskim, miejskim i miejsko-wiejskim. Szczególną uwagę zwrócono na strukturę wydatków na oświatę i wychowanie. Przedstawiono wyniki oszacowań modeli wydatków bieżących na oświatę i wychowanie w badanym regionie.

The article presents results of the study on the structure of districts budget expenditure with reference to the share of district's urban population (an indicator of demographic urbanization). The objective of carried out analysis was to identify spatial diversification of districts budget expenditure in order to measure the significance of differences as well as their relation to the scope and cost of provided services. Structural approach was applied in the study. The results were based on the measures of complex structures and econometric analysis of models for panel data incorporating due estimation techniques. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 2. Bal-Domańska B., Modelowanie wydatków powiatowych na oświatę i wychowanie na podstawie danych panelowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 9, wrzesień 2006, GUS, s. 54-61.
 3. Bal-Domańska B., Wykorzystanie odległości Mahalanobisa w analizie dochodów budżetów powiatów, Ekonometria nr 10, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, AE, Wrocław 2002.
 4. Dańska B., Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, Absolwent, Łódź 2000.
 5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, MUNICIUPIUM SA, Warszawa 2004.
 6. Dziechciarz J., Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych. Modele ze zmiennymi i losowymi parametrami. Monografie i Opracowania nr 95, AE, Wrocław 1993.
 7. Greene W.H., Econometric Analysis, Pearson Education International, New Jersey 2003.
 8. Hsiao Ch., Analysis of Panel Data, Cambridge University Press 1986.
 9. Mundlak Y., Empirical Production Functions Free of Management Bias, "Journal of Farm Economics" 1961, 43.
 10. Mykowska Z., Czynniki kształtujące działalność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, "Finanse Komunalne" 2005, nr 1-2, s. 35-51.
 11. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław 1999.
 12. Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa 2004.
 13. Wyżnikiewicz B., Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, PWE, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu