BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Joanna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w powiatach ziemskich podregionu wrocławskiego - wybrane problemy
The Investments for Environment Protection and Water Management in Powiats Of Wrocławski Subregion - the Example Problems
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 106-112, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Inwestycje w ochronę środowiska, Gospodarka wodna, Sieć wodociągowa, Oczyszczanie ścieków, Gospodarka komunalna
Environmental investments, Water management, Water supply network, Sewage treatment, Public utilities
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Omówiono zmiany w zakresie wyposażenia podregionu wrocławskiego w wybrane urządzenia infrastruktury technicznej służące ochronie środowiska. Zwrócono uwagę na sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Zaprezentowano wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych w analizowanym zakresie.

The paper presents the problems of water and waste water management in powiats of wrocławski subregion. It shows the structure of financial outlays for environment protection and water economy and changes in it between 2000 and 2004. The paper focuses on the most important effects obtained in environment protection and water economy in powiats of wrocławski subregion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dolata M., Infrastruktura gospodarcza warunkiem rozwoju obszarów wiejskich i poprawy poziomu życia mieszkańców wsi, "Roczniki Naukowe SERiA", T. VII, Z. 4, Warszawa 2005, s. 100-104, za: Łuczka-Bakuła W. i Dolata M., Stan infrastruktury a rozwój przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej, [w:] Strategia inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz kształcenia kadr w gospodarce żywnościowej XXI w., red. T. Ziejewski, AR, Szczecin 2001.
  2. Koreleski K., Ekologiczne implikacje rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój regionalny w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 380, AR, Kraków 2001, s. 201 -209.
  3. Kozłowski S., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa 1991.
  4. Kożuch A., Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym, Roczniki Naukowe SERiA, T. VIII, Z. 4, Warszawa 2006.
  5. Kulawik J., Wybrane problemy finansowania infrastruktury obszarów wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000 nr 1.
  6. Ochrona środowiska w woj. dolnośląskim w latach 2003-2004, Urząd Statystyczny, Wrocław 2005.
  7. Roczniki statystyczne woj. dolnośląskiego za lata 2001-2005, Urząd Statystyczny, Wrocław.
  8. "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006", GUS, Warszawa 2006.
  9. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
  10. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu