BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrobocińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu (studium przypadku przedsiębiorstwa "PASZMARK")
Competitiveness of the Enterprise "Paszmark" (Case Study)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 128-134, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Studium przypadku, Kluczowe czynniki sukcesu
Enterprise competitiveness, Small business, Case study, Key success factors
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Przedsiębiorstwo "Paszmark"
Abstrakt
Na podstawie badań określono czynniki i rodzaje instrumentów konkurowania mających wpływ na budowanie konkurencyjności małego przedsiębiorstwa. Szczegółowej analizie poddano przedsiębiorstwo "Paszmark". Zbadano m.in. zewnętrzne czynniki wpływające na działalność, źródła konkurencyjności oraz instrumenty konkurowania i kluczowe czynniki sukcesu.

The main aim of this article was to identify and determine intensity of factors influencing competitiveness of the enterprise "Paszmark". The results of the research have proved that the most important factor was competition. The enterprise uses in competitiveness' fight Customers Relationship Management techniques and additionally offers high quality product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie konkurencyjności sektora MSP, 2005, PKPP Lewiatan (www.pkpplevviatan.pl 02.03.2007).
 2. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991 nr 2.
 3. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 4. Chrobocińska K., Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu produkcją żywca wieprzowego, praca doktorska, maszynopis w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw, UWM, Olsztyn 2006.
 5. Gaweł A., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, "Przegląd Organizacji' 2005 nr 5. TNOiK, Warszawa.
 6. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 1998.
 7. Gradziuk B., Metoda kluczowych czynników sukcesu jako narzędzie oceny pozycji konkurencyjnej gospodarstw rolniczych, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, red. B. Grzybowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2006.
 8. Jakubów L., Źródła sukcesów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, Sopot 2005.
 9. Krupski R., Elastyczność polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2005 nr 11, TNOiK, Warszawa.
 10. Nasalski Z., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo (na przykładzie Warmii i Mazur), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, Sopot 2005.
 11. Nieżurawski L., Skonieczek A., Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, Sopot 2005.
 12. Przybyszewski R., Przedsiębiorstwa w regionie warmińsko-mazurskim, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 1, Orgmasz, Warszawa.
 13. Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 14. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 15. Wolak-Tuzimek A., Makroekonomiczne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa 2006.
 16. www.pasze.net (13.03.2007).
 17. Zalewski R.I., Jakość potencjału konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, (red.) E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu