BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorzewska-Ramocka Ewa
Tytuł
Cele ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstwa
The Social and economic goals of business organizations
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 7-8, s. 59-78, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Cele przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Społeczne funkcje przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa
Corporate objectives, Corporation strategies, Social functions of the company, Enterprise environment
Abstrakt
Według autorki, współczesne przedsiębiorstwo jest samodzielnym podmiotem wyboru określonych zachowań i strategii, ale jednocześnie stanowi element integralnego rozwoju społecznego. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa znaczenie tych relacji wzrasta, bowiem podejmowane decyzje i działania wywierają znaczący wpływ na otoczenie, zwłaszcza środowisko przyrodnicze, na konsumentów oraz społeczność (lokalną, krajową, międzynarodową). Autorka twierdzi, że przedsiębiorstwo jest w związku z tym oceniane nie tylko na podstawie kryteriów ekonomicznych, ale i społecznych, w tym ekologicznych. Często zdarza się, że działalność gospodarcza prowadzi równolegle do powstawania wielu problemów społecznych, takich jak: zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wyczerpywanie się zasobów naturalnych czy bezrobocie. Autorka jest zdania, że na dysponentach dużych zasobów rzeczowych, finansowych, ludzkich ciąży niejako obowiązek moralny do rozwiązywania i likwidowania pojawiających się problemów społecznych. Według autorki doświadczenia przedsiębiorstw uczą, że sfera społeczna może stanowić dla nich obszar zyskownych przedsięwzięć, jeśli dobrze przemyślane propozycje rynkowe są zgodne z oczekiwaniami konsumentów i przyczyniają się do rozwiązania tych problemów.

The paper looks at the strategies of Polish businesses to determine if these companies are interested in helping solve social problems in their community. The author assumes that a business organization is an integral part of a social development model in which consumers are seen not only as a market but also as a community that builds democracy. Consequently, enterprises should follow rules that help maintain the socioeconomic order in the community and follow shared values, the author says. This means that enterprises should not harm society while pursuing profit. The moral responsibility of individuals for their economic decisions becomes a fundamental component of corporate social responsibility, according to Grzegorzewska-Ramocka. While making business decisions, entrepreneurs must follow certain legal, ethical, moral and social standards. They should not limit themselves to choosing between profit and risk, the author says, but their main aim should be to replace profit maximization with the maximization of the company’s market value. According to the author, every company can contribute to the idea of corporate social responsibility by helping its local community. Corporate social responsibility (CSR) means operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. CSR is a commitment for businesses to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as the local community at large. CSR means that a business organization takes responsibility for the impact of its activities on its employees, customers, the community, and the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheński J.M., [1993], Sens życia, Wydawnictwo Philed, Kraków.
 2. Carroll A.B., [1979], A Three - Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, "Academy of Management Review", No. 4.
 3. Carroll A.B., [July-August 1991], The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons".
 4. Contemporary Management, [1974], praca zbiorowa pod red. J.W. McGuire, Prentice Hall, Englewood Clifs, N.J.
 5. Davis K., [1974], The Meaning and Scope of Social Responsibility, [w:] Contemporary Management, praca zbiorowa pod red. J.W. McGuire, Prentice Hali, Englewood Clifs, N.J.
 6. Davies D., [1997], Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Evan W, Freeman E., [1993], A Stakeholder Theory of the Modern Corporation; Kantian Capitalism, [w:] G.D. Chryssides, J.H. Kaler, An Introduction to Business Ethics, Chapman and Hall, London.
 8. Filek J., [2001], Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 9. Gorynia M., [1999], Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista", nr 4.
 10. Griffin R.W., [1999], Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Gruszecki T., [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Grzegorzewska-Ramocka E., [2005], Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Monografie-Studia-Rozprawy, nr 49, Kielce.
 13. Harrison J.S., Freeman R.E., [October 1999], Stakeholders, Social Responsibility and Performance: Empirical Evidence and Theoretical Perspectives, "Academy of Management Journal", Vol. 42, Issue 5.
 14. Kamela-Sowińska A., [1996], Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 15. Lambin J.J., [2001], Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Pierścionek Z., [1996], Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, [1997], praca zbiorowa pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Rybak M., [2004], Etyka menedżer a-społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Stabryła A., [2002], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 20. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., [1997], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 21. Szumilak J., [2001], Marketing a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, [w:] Marketing u progu XXI wieku, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 22. Szymański W, [2001], Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa.
 23. Varian H.R., [1999], Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu