BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak-Mrozek Milena
Tytuł
Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw
Business networks versus other concepts of cooperation between enterprises
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 7-8, s. 79-91, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sieci przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw, Otoczenie przedsiębiorstwa, Koncepcja przedsiębiorstwa
Enterprise networks, Enterprises cooperation, Enterprise environment, Enterprise concept
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Schemat sieci biznesowej, [2] Poziomy analizy sieci biznesowej i relacji sieciowych, [3] Sieć biznesowa a inne koncepcje kooperacji przedsiębiorstw.
Abstrakt
Autorka twierdzi, że każde z omówionych w artykule zagadnień (formalne formy kooperacji, alianse strategiczne, organizacje wirtualne, sieci w logistyce, klastry) stanowi swego rodzaju sieć. Jej zdaniem, przy spełnieniu dodatkowych założeń zawężających, każda z wymienionych koncepcji może stanowić część sieci biznesowej według podejścia sieciowego. Wartość idei sieci biznesowej polega zarówno na dużej uniwersalności, jak i uwzględnieniu kompleksowych współzależności i interakcji – przekonuje autorka. Przedstawiona w artykule analiza pozwala podkreślić znaczenie podejścia sieciowego jako autonomicznej koncepcji - wyróżniającej się na tle pozostałych nurtów badawczych. Dzięki uwzględnieniu kompleksowych współzależności i interakcji koncepcja sieci biznesowej według podejścia sieciowego wydaje się być zdaniem autorki szczególnie przydatna do analizy współczesnej rzeczywistości gospodarczej, w której coraz częściej nawet bardzo duże firmy są zmuszone budować swój potencjał konkurencyjny w powiązaniu z innymi podmiotami.

The paper is concerned with the notion of a business network and compares this form of ties between businesses with other forms of cooperation in the corporate sector. The paper is predominately theoretical in nature. The analysis was carried out from the perspective of what is known as a network approach. In addition, an example of a business network was described. A business network is defined as a set of relations connecting two or more entities characterized by continuous interaction, with a great significance of informal contacts and interdependence in the area of resources, entities and activities. In research reports on the subject, many forms of ties among businesses are linked with the idea of a business network. These include business clusters, virtual organizations, supply chains, logistics networks, and strategic alliances. The author discusses the differences between these forms of cooperation. Practice shows that a business network can be any group of small to medium-sized businesses with common interests and goals. Companies within a business network collaborate with one another in order to pool their resources and capitalize on shared assets. Working together, the group members can take on projects that they might not have been able to manage individually. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Achrol R.S., Reve T., Stern L.W., [1983], The Environment of Marketing Channel Dyads: A Framework for Comparative Analysis, "Journal of Marketing", nr 4.
 2. Andersen J., Hakansson H., Johanson J., [1994], Dyadic Business Relationships Within a Business Network Context, "Journal of Marketing", nr 10.
 3. Blankenburg D., [1995], A network approach to foreign market entry, [w:] Business marketing: an interaction and network perspective, (red.) Möller K., Wilson D.T., Kluwer Academic Publishers, USA.
 4. Brzozowski M., [2007], Istota organizacji wirtualnej, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 5. Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Summary in Polish, [2005], OECD Multilingual Summaries, OECD.
 6. Cygler J., [2007], Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 7. Fonfara K., [2004], Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Forsgren M., Hagg L, Hakansson H., Johanson J., Mattson L.G., [1995], Firms in networks. A New Perspective on Competitive Power, Uppsala University, Uppsala.
 9. Forsgren M., Johanson J., [1994], Managing Internationalization in Business Networks, [w:] Managing Networks in International Business, (red.) Forsgren M., Johanson J., Gordon and Breach Science Publishers.
 10. Gorynia M., Jankowska B., [2007], Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, "Ekonomista", nr 3.
 11. Hakansson H., Snehota L, [1989], No business in an island: the network concept of business strategy, "Scandinavian Journal of Management", nr 3.
 12. Hakansson H., Snehota L, [1995], Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London.
 13. Ketels Ch., [2003], The Development of the Cluster Concept - Present Experience and Further Developments, NRW Conference on Clusters, Duisburg, Niemcy.
 14. Plawgo B., [2005], Przesłanki i formy powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, [w:] Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, (red.) Plawgo B., Zaremba W, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 15. Porter M.E., [2001], Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Ratajczak-Mrozek M., [2009], PSO Sp. z o.o., [w:] Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, (red.) Fonfara K., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Szudrowicz A., [2003], Sieci gospodarcze a sieci logistyczne, [w:] Logistyka we współczesnym zarządzaniu, (red.) Ciesielski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu