BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twardochleb Barbara (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Mierniki bankructwa przedsiębiorstw i ich związek ze wzrostem gospodarczym w Polsce
Measures of Bankruptcy and their Relations with Economic Growth in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 467-474, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Badania naukowe
Enterprise bankruptcy, Economic growth, Gross domestic product (GDP), Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono empiryczną analizę związku pomiędzy zjawiskiem bankructwa a wzrostem PKB. Jako wskaźniki bankructwa wykorzystano: liczbę składanych wniosków upadłościowych ich dynamikę, liczbę ogłoszonych upadłości a także ich przyrost, dynamikę przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru REGON wraz z analizą ich przyrostu naturalnego oraz procentowy wzrost nieaktualnych jednostek uzupełniony o wskaźniki przeżycia podmiotów.

In the developed market-economy the bankruptcy of enterprises can be regard as natural regulator of economy system. In the paper there is presented the problem with measurement of bankruptcy and were shown various indicators of business failure: number of bankruptcy petitions submitted to the courts, number of insolvency declared by court and their dynamics of growth, death, birth, increase of inactive units and survival rates of companies. In the article there are empirical analyzed relation between bankruptcy and growth rate of GDP. Most of the indicators of business failure and their dynamic are negative correlated with the economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Appenzeller D.: Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości w Polsce. W: Red. D. Appenzeller: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. AE Poznań, Poznań 2004.
  2. Karol T., Prusak B.: Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wyd. CcDeWu.pl, Warszawa 2004.
  3. Siemińska E.: Finansowa kondycja firmy: metody pomiaru i oceny. Poltext, Warszawa 2003.
  4. Zelak A.: Od kryzysu do upadłości - wyniki badań nad naturą kryzysów polskich przedsiębiorstw. W: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. Red. D. Appenzeller. AE Poznań, Poznań 2004.
  5. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535, 28 luty 2003 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu