BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stuss Magdalena M. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie organizacją po fuzji lub przejęciu
Post Merger Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 459-466, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Proces zarządzania
Mergers and acquisitions, Enterprise management, Management process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każde zarządzanie nową organizacją wywołuje wiele interakcji, w też zarządzanie po fuzji lub przejęciu (post merger management) PMM może być realizowane poprzez promocję integracji zadań, integracji ludzi lub obu tych obszarów jednocześnie. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, wybór więc musi odnosić się do podstawowych celów firmy oraz możliwości ich zrealizowania. (abstrakt oryginalny)

Every management with the new organization calls out many interactions, in this also the post merger management (PMM) can be realized across promotion of the integration of assignments, integrations of people or both these areas simultaneously. Every from these forms has her own defects and advantages, the choice so bear upon basic aims of the firm and the possibility of their realizing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aniszewska G.: Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach. Zeszyty Naukowe SGH, Warszawa 2004, nr 528.
  2. Guide Book - Consultation on Merger Guide for Applicants. Independent Regulator of NHS Foundation Trust, IRCP 05 Corporate by Monitor London (October 2005).
  3. Habeck M., Kroger F., Träm M.: After the merger - seven rules for successful post-merger integration. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate 2000.
  4. Haspeslagh P., Jemison D.: Managing Acquisitions - Creating Value Through Corporate Renewal The Free Press, New York 1991.
  5. Hoffman D., Feibelman A.: Mercer perspective: 2nd-wave post-merger integration. Management Consulting, Inc. 2003.
  6. de Roos J.F.: Increasing Shareholder Value Through Successful Business Integration and Effective Post-merger Management. September 2003.
  7. Wertsteigerungen durch Mergers & Akquisitions. "Post Merger Management" 2003, 25-26 März.
  8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Red. A. Pocztowski. Oficyna ekonomiczna, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu