BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowerski Mieczysław
Tytuł
Business cycle fluctuations in Poland's Lublin region
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 7-8, s. 93-106, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Recesja gospodarcza, Koniunktura gospodarcza, Gospodarka regionalna, Indeks nastrojów gospodarczych
Business cycles, Economic recession, Business trends, Regional economy, Economic Sentiment Index
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Według autora nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego są istotnie skorelowane z koniunkturą gospodarczą regionu. Jego zdaniem przeprowadzane badania upoważniają do wniosku, iż gospodarka Lubelszczyzny w pierwszej połowie 2008 r. osiągnęła punkt zwrotny i weszła w fazę spowolnienia (szczególnie widoczną w przypadku budownictwa i przemysłu). Autor przyznaje, że trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy jest to już recesja, chociaż mając na uwadze, iż poprzednia recesja rozpoczęła się osiem i pół roku temu, sądzi, że obecnie w województwie lubelskim rozpoczyna się kolejny średniookresowy cykl koniunkturalny Juglara. Autor jest przekonany, że bardzo wiele wyjaśni tutaj najbliższe badanie oceniające nastroje gospodarcze w I kwartale 2009 r.

The paper examines business cycles in Poland’s Lublin province using quarterly business sentiment indicators calculated since the second quarter of 2001. Both composite and sector indicators are calculated on the basis of the results of quarterly surveys covering 320 companies and 350 households. Sector indicators are calculated as weighted arithmetic means of respondents’ assessment of their current condition and forecasts for the next quarter. Composite indicators are weighted averages of sector indicators, with the shares of individual sectors in gross value added generated in the province used as weights. Industry and construction in Lublin province began to slow down in the second quarter of 2007, according to Kowerski. By now the slowdown in these sectors has become evident. The slump in the service sector began in the first quarter of 2008, and consumers felt the downturn in the second quarter of 2008. The retail sector has yet to experience a downturn, according to Kowerski. The composite indicator of business sentiment began to deteriorate markedly in the second quarter of 2008. The research shows that the economy of the Lublin region began to slow down in the first half of 2008, though it is unclear if this trend can be called a recession, the author says. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E., [2008], Badania koniunktury gospodarczej jako dodatkowe źródło informacji o sytuacji gospodarczej, Barometr Regionalny, nr 4(14), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, s. 5-20.
 2. Barczyk R., Kowalczyk Z., [1993], Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa-Poznań.
 3. Bielak J., Kowerski M., [2008], Próba określenia czynników determinujących oceny regionalnego rynku pracy przez mieszkańców województwa lubelskiego, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 80, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 233-258.
 4. Business Tendency Surveys. A Handbook, [2003], OECD.
 5. Drozdowicz-Bieć M., [2008], Regionalne cykle koniunkturalne. Doświadczenia światowe - implikacje dla Polski, Barometr Regionalny, nr 3(13), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, s. 5-15.
 6. Kowerski M., [2005a], Badanie nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim, Wiadomości Statystyczne nr 3, s. 37-50.
 7. Kowerski M., [2005b], Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na nastroje gospodarcze w województwie lubelskim, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8, s. 101-111.
 8. Kowerski M., [2007], Badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim - Sześć lat doświadczeń, Zamojskie Studia i Materiały nr 24, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, s. 121-132.
 9. Kowerski M., [2008a], Influence of Idiosyncratic and Macroeconomic Factors on Consumer Economic Sentiment of Lubelskie Region (Poland), Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 79, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 149-168.
 10. Kowerski M., [2008b], Barometr nastrojów gospodarczych jako narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji gospodarczej w regionie. Przykład województwa lubelskiego, [w:] Jóźwik B., H. Ponikowski, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 302-316.
 11. Kowerski M., [2008c], Wartość informacyjna odpowiedzi "bez zmian" w badaniach nastrojów gospodarczych, Barometr Regionalny nr 4 (14), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, s. 47-62.
 12. Kowerski M., [2008d], Nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego. Tendencje, determinanty, prognozy, Barometr Regionalny nr 2 (12), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, s. 47-55.
 13. Kowerski M., Bielak J., Długosz D., [2008], Sytuacja gospodarcza województwa lubelskiego w ocenie mieszkańców miast i wsi, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Lublin, s. 52-58.
 14. Kufel T., [2004], Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
 15. Lubiński M., [2002], Analiza koniunktury i badania rynków, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 16. Yamarone R. [2006], Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik inwestora, HELION, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu