BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwacki Arkadiusz, Szlendak Tomasz
Tytuł
Bieda i rozpiętość dochodów jako źródła problemów społecznych - test koncepcji poziomicy
Poverty and income inequalities as sources of social problems - a test of the spirit level concept
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 8, s. 1-4, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Warunki życia ludności, Ubóstwo, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Nierówności dochodowe
People's living conditions, Poverty, Social and economic conditions, Income inequalities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest weryfikacja ustaleń Richarda G. Wilkinsona i Kate E. Pickett (2009) wskazujących na silną korelację między nierównością w rozkładzie dochodów a występującymi we współczesnych rozwiniętych krajach problemami społecznymi (tezę nazywamy koncepcją poziomicy). W artykule testujemy tę koncepcję porównując korelacje między biedą mierzoną zgodnie z ujęciem absolutnym (której wskaźnikami są odsetek osób żyjących za mniej niż 5 euro dziennie oraz wykazywanie problemu z uiszczaniem opłat za wodę, gaz i prąd) i rozpiętością dochodów w danym kraju (mierzoną za pomocą wskaźnika Giniego) a taki problemami społecznymi, jak śmiertelność niemowląt na 1000 urodzeń oraz liczba zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Testujemy tę zależność w 20 krajach Unii Europejskiej. Nasze analizy wskazują, że to powszechność biedy absolutnej (bardziej niż skala dochodowych nierówności) wpływa na intensyfikację występowania problemów społecznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to verify the assumptions by Richard G. Wilkinson and Kate E. Pickett (2009) indicating a strong correlation between the inequality of income range and social problems evidenced in contemporary developed countries (the thesis is called the Spirit Level concept). In the article the concept is tested by the comparison of correlations between poverty measured according to the absolute interpretation (whose indicators are the percentage of people living on less than 5 euros a day and the evidence of difficulty in the payment of water, gas and electricity bills) as well as income range in a given country (measured by means of the Gini index) and such social problems as infant mortality per 1000 births and the number of homicides per 100 000 inhabitants. This relation has been tested in 20 European Union countries. The analyses indicate that the spread of absolute poverty (more than the scale of income inequalities) influences the intensification of social problems occurrences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blake J. (1981), Family size and the quality of children, "Demography", t.18, nr 4.
  2. Cardwell D. (2006), Bloomberg Plans New Office to Help New York's Poor, "The New York Times", wrzesień, nr 19.
  3. Esping-Andersen G. (2002), Why we Need a New Welfare State?, Oxford: Oxford University Press.
  4. Jowell R. & the Central Coordinating Team (2007), European Social Survey 2006/2007. Technical Report, London: Centre for Comparative Social Surveys City University.
  5. Karwacki A. (2006), Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznej. Toruń: Wydawnictwo UMK.
  6. Lister R. (2004), Poverty, Cambridge: Polity.
  7. OECD (2008), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, Paris.
  8. The Social Situation in the European Union 2007. Social Cohesion Through Equal Opportunities (2008), European Commission, dostçp [15.05.2009], dostępny w Internecie: http:///ec. Europa.eu/employ-ment_social/spsi/reports_social__situation_en.ntm
  9. Wilkinson R.G., Pickett K. (2007), The problems of relative deprivation, Why some societies do better than others, "Social Science & Medicine" nr 65.
  10. Wilkinson R.G., Pickett K. (2009), The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better, London: Allen Lane.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu