BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniec Marek, Jurkiewicz Tomasz
Tytuł
Kapitał ludzki i jego akumulacja w małych i średnich firmach
Human capital and its accumulation in small and medium companies
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 8, s. 18-26, bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Wiedza, Akumulacja kapitału, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gromadzenie wiedzy
Human capital, Intellectual capital, Knowledge, Capital formation, Intellectual capital management, Small business, Knowledge acquisition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie danych dotyczących wielkości kapitału ludzkiego w małych i średnich firmach, a także pokazanie zależności między wielkością firmy oraz wielkością kapitału ludzkiego a sposobami akumulacji wiedzy. Artykuł bazuje na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na losowej, warstwowej próbie 1308 MSP. Wyniki badań pokazały, że w grupie przedsiębiorców odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie (38%) jest ponad dwa razy wyższy niż w populacji Polaków w wieku 2465 lat (17%). 29,3% MSP inwestuje w szkolenia swoich pracowników. Tylko 5,5% małych i średnich firm prowadzi badania marketingowe, jeszcze mniej firm (2,3%) korzysta z zewnętrznego doradztwa. Odsetek firm prowadzących szkoleń dla pracowników, korzystających z zewnętrznego doradztwa oraz prowadzących badania marketingowe rośnie wraz ze wzrostem skali działalności firmy oraz zwiększającym się poziomem wykształcenia przedsiębiorcy. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej za pomocą inwestycji w kapitał ludzki można oddziaływać na akumulację wiedzy oraz wyniki ekonomiczne MSP. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to provide empirical quantitative evidence concerning human capital in SMEs, the relationship between knowledge accumulation and firm size / firm human capital. This article provides analysis of the key findings of the survey which was conducted among 1308 small and medium sized enterprises in the private sector in Poland. The findings highlight the important role played by human capital in knowledge acquisition and performance of SMEs. The proportion of entrepreneurs who have achieved a tertiary education (38%) is almost 21% higher than that of the 24-to-64-year-olds. 29,3% of SMEs train their employees, but only 2,3% SMEs use advisory services of knowledge centers, and 5,5% of SMEs carry on marketing research. Human capital embodied in business owner has positive effect on propensity to train employees, use of advisory services and carrying on marketing research. There is also significant firm size effect that influences SME knowledge acquisition. The results indicate that development of knowledge can be affected by investments in human capital, and should be of interest to policy makers developing new strategies and policies to support the growth of SMEs in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson V., Skinner D. (1999), Organisational Learning in Practice: How Do Small Businesses Learn to Operate Internationally?, "Human Resource Development International", vol. 2(3).
 2. Arthur J. (1994), Effects of Human Resource Systems on Manufacturing Performance and Turnover, "Academy of Management Journal", vol. 37(3).
 3. Barro R. (2001), Human Capital and Growth, "American Economic Review". Papers and Proceedings", vol. 91.
 4. Becker G. (1962), Investment in human capital: a theoretical analysis, "Journal of Political Economy", vol. 70.
 5. Bennett T., Robson P. (1999), The Use of External Business Advice by SMEs in Britain, "Entrepreneurship & Regional Development", vol. 11.
 6. Bennett R., Smith C. (2004), The Selection and Control of Management Consultants by Small Business Clients, "International Small Business Journal", vol. 22.
 7. Bitler M., Robb A., Wolken J. (2001 ), Financial Services used by Small Businesses: Evidence from the 1998 Survey of Small Business Finances, "Federal Reserve Bulletin", April.
 8. Black S., Lynch L. (1996), Human-capital investments and productivity, "The American Economic Review", vol. 86, no. 2.
 9. Boone C., Van Witteloostuijn A. (1996), Industry Competition and Firm Human Capital, "Small Business Economics", vol. 8(5).
 10. Boselie P., Paauwe, J., Jansen P. (2001), Human Resource Management and Performance: Lessons from the Netherlands, "International Journal of Human Resource Management", vol. 12(7).
 11. Bosma N.. van Praag M., Thurik R., de Wit G. (2004), The Value of Human and Social Capital Investments for the Business Performance of Startups, "Small Business Economics", vol. 23.
 12. Bruns V., Holland D., Shepherd D., Wiklund J. (2008), The Role of Human Capital in Loan Officers' Decision Policie, "Entrepreneurship Theory And Practice", May.
 13. Brüderl J., Preisendörfer P. (1998), Network Support and the Success of Newly Founded Business, "Small Business Economics", vol. 10(3).
 14. Bryan J. (2006), Training and Performance in Small Firms, "Internationa Small Business Journal", vol. 24.
 15. Carter R., Van Auken H. (2006), Small Firm Bankruptcy, "Journal of Small Business Management", vol. 44(4).
 16. Chandler G., Hanks S. (1998), An Examination of The Substitutability of Founders Human and Financial Capital in Emerging Business Ventures, "Journal of Business Venturing", vol. 13, no. 5.
 17. Chen Y, Lin M., Chang Ch. (2006), The Influence of Intellectual Capital on New Product Development Performance - The Manufacturing Companies of Taiwan as an Example, "Total Quality Management", vol. 17, no. 10.
 18. Chirico F. (2008), Knowledge Accumulation in Family Firms: Evidence from Four Case Studies, "International Small Business Journal", vol. 26(4).
 19. Coleman S. (2007), The Role of Human and Financial Capital in the Profitability and Growth of Women-Owned Small Firms, "Journal of Small Business Management", vol. 45(3).
 20. Cooke P., Wills D. (1999), Small Firms, Social Capital and the Enhancement of Business Performance through Innovation Programmes, "Small Business Economics", 13, (3).
 21. Cooper A., Gimeno-Gascon F., Woo C. (1994), Initial Human Capital as Predictor of New Venture Performance, "Journal of Business Venturing", vol. 9(5).
 22. Cope J. (2003), Entrepreneurial Learning and Critical Reflection, "Management Learning", vol. 34(4).
 23. Cope J., Watts G. (2000), Learning by Doing: An Exploration of Experience, Critical Incidents and Reflection in Entrepreneurial Learning, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research", vol. (3).
 24. Davenport S. (2005), Exploring the role of proximity in SME knowledge-acquisition, "Research Policy", vol. 34.
 25. Davidsson R, Honig B. (2003), The role of social and human capital among nascent entrepreneurs, "Journal of Business Venturing", 18.
 26. De Clercq D., Arenius P. (2006), The Role of Knowledge in Business Startup Activity, "International Small Business Journal", vol. 24.
 27. De Kok J. (2002), The Impact of Firm-Provided Training on Production: Testing for Firm-Size Effects, "International Small Business Journal", vol.20.
 28. Deakins D., Freel M. (1998), Entrepreneurial Learning and the Growth Process in SMEs, "The Learning Organization", vol. 5(3).
 29. Denison E. (1985), Trends in American Economic Growth, 1929-1982, Washington: Brookings Inst.
 30. Devins J., Johnson S. (2003), Training and Development Activities in SMEs: Some Findings from an Evaluation of the ESF Objective 4 Programme in Britain, "International Small Business Journal", vol. 22(2).
 31. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: PWN.
 32. Ekanem l., Smallbone D. (2007), Learning in Small Manufacturing Firms: The Case of Investment Decision-making Behaviour, "International Small Business Journal", vol. 25.
 33. Ehrlich I. (2008), The Mystery of Human Capital as Engine of Growth, or Why the US Became the Economic Superpower in the 20th Century. NBER, Working Paper No. 12868, February.
 34. European Commission (2003), Competence Development in SMEs, Observatory of European SMEs, No. 1.
 35. Fairlie R., Robb A. (2007), Families, Human Capital, and Small Business: Evidence from the Characteristics of Business Owners Survey, "Industrial and Labor Relations Review", vol. 60, no. 2.
 36. Fillis J. (2004), The Internationalizing Smaller Craft Firm Insights from the Marketing/Entrepreneurship Interface, "International Small Business Journal", vol. 22.
 37. Gemmell N. (1996), Evaluating the Impacts of Human Capital Stocks and Accumulation on Economic Growth: Some New Evidence, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 58, no. 1.
 38. Gibb A. (1997), Small Firms' Training and Competiveness: Building Upon the Small Business as a Learning Organization, "International Small Business Journal", vol. 15(3).
 39. Gimeno J., Folta T., Cooper A., Yoo C. (1997), Survival of the Fittest?: Entrepreneurial Human Capital and the Persistence of Underperforming Firms, "Administrative Science Quarterly", vol. 42(4).
 40. Gooderham P., Tobiassen A., DØving E., Nordhaug O. (2004), Accountants as Sources of Business Advice for Small Firms, "International Small Business Journal", vol. 22, no. 5.
 41. Hayton J. (2003), Strategic Human Capital Management in SMEs: An Empirical Study of Entrepreneurial Performance, "Human Resource Management", vol. 42, no. 4.
 42. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" nr 4.
 43. Henry C., Hill F., Leitch C. (2004), The Effectiveness of Training for New Business Creation: A Longitudinal Study, "International Small Business Journal", vol. 22.
 44. Heshmati A. (2001), On the Growth of Micro and Small Firms: Evidence from Sweden, "Small Business Economics", vol. 17.
 45. Honig В., Davidsson P. (2000), The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs, "Academy of Management Proceedings", B1.
 46. Hoque K., Bacon N. (2008), Investors in People and training in the British SME sector, "Human Relations", vol. 61(4).
 47. Huselid M. (1995), The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance, "Academy of Management Journal", vol. 38(3).
 48. Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych (2007), Studia i Materiały, Tom II, Warszawa: IPiSS.
 49. Kangasharju A., Pekkala S. (2001), The Role of Education in Self-Employment Success, Studies in Economics 0116, University of Kent, Department of Economics.
 50. Krueger A., Rouse C. (1998), The effect of workplace education on earnings, turnover, and job performance, "Journal of Labor Economics", vol. 16, no. 1.
 51. Lee J-W., Barro R. (1997), Schooling Quality in a Cross Section of Countries, NBER Working Paper No. 6198, September.
 52. Lentz В., Laband D. (1990), Entrepreneurial Success and Occupational Inheritance among Proprietors, "The Canadian Journal of Economics", vol. 23, no. 3.
 53. Liberda В., Tokarski T. (2004), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" nr 3.
 54. Lucas R. (1988), On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", vol. 22.
 55. Lucas R. (1993), Making a Miracle, "Econometrica", vol. 61.
 56. Lynch L. (1992), Private-sector training and the earnings of young workers, "The American Economic Review", vol. 82, no. 1.
 57. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1992), A Contribution to the Empirics of Growth, "Quarterly Journal of Economics", vol. 107, no. 2.
 58. Marvel M., Lumpkin G. (2007), Technology Entrepreneurs' Human Capital and its Effects on Innovation Radicalness, "Entrepreneurship Theory and Practice", November.
 59. Matlay H. (2000), Organisational Learning in Small Learning Organisations: An Empirical Overview, "Education & Training", vol. 42(4-5).
 60. Mincer J. (1962), On the job training, "Journal of Political Economy", vol.70, no. 2.
 61. Mincer J. (1997), The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings: Variations on a Theme, "Journal of Labor Economics", vol. 15, no.1.
 62. PARP (2007), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, Warszawa.
 63. PARP (2008), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Warszawa.
 64. Pennings J., Lee K., Van Witteloostuijn A. (1998), Human Capital, Social Capital, and Firm Dissolution, "Academy of Management Journal", vol. 41 (4).
 65. Shaw E. (2006), Small Firm Networking: An Insight into Contents and Motivating Factors, "International Small Business Journal", vol. 24, no. 5.
 66. Schultz T. (1960), Capital formation by education, "Journal of Political Economy", vol. 69.
 67. Schultz T (1961), Investment in human capital, "American Economic Review", vol. 51.
 68. Skuras D., Meccheri N., Moreira M., Rosell J., Stathopoulou S. (2005), Entrepreneurial human capital accumulation and the growth of rural businesses: a four-country survey in mountainous and lagging areas of the European Union, "Journal of Rural Studies", vol. 21.
 69. SMEs and Access to Finance (2003), Observatory of European SMEs, 2003, No. 2, ENSR.
 70. Snell S., Dean J. (1992), Integrated Manufacturing and Human Resource Management: A Human Capital Perspective, "The Academy of Management Journal", vol. 35, no. 3.
 71. Spender J. (1996), Making Knowledge the Basis of A Dynamic Theory of the Firm, "Strategic Management Journal", 17 Special Issue.
 72. Szczepaniec M. (2000), Informacje rynkowe a sukces ekonomiczny firmy, "Marketing i Rynek" nr 2.
 73. Szczepaniec M. (2008), Kapitał ludzki jako kluczowe źródło bogactwa, w:Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Teoria i praktyka, pod. red. R Kulawczuka i E. Kwelli, Sopot.
 74. Wilks N. (2000), Small Firms Unhappy with Support Services, "Professional Engineering", vol. 13(20).
 75. Zhang M., Macpherson A., Jones 0. (2006), Conceptualizing the Learning Process in SMEs: Improving Innovation through External Orientation, "International Small Business Journal", vol. 24(3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu