BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzoza-Brzezina Michał, Kotłowski Jacek
Tytuł
Bezwzględna stopa inflacji w gospodarce polskiej
The Pure inflation rate in the Polish economy
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 9, s. 1-21, aneks, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Stopa inflacji, Inflacja, Ceny dóbr konsumpcyjnych, Polityka pieniężna, Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych
Inflation rates, Inflation, Consumer prices, Monetary policy, Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)
Abstrakt
Autorzy podjęli próbę oszacowania wskaźnika HICP po wyłączeniu wpływu zmian cen względnych, zmiany te mogą bowiem wywierać istotny wpływ na tradycyjne miary inflacji utrudniając władzom monetarnym rozpoznanie rzeczywistych źródeł wzrostu lub spadku inflacji. Obliczenia zostały oparte na modelu czynnikowym, na którego parametry nałożono odpowiednie restrykcje. Autorzy tłumaczą, że oszacowana miara, którą w pracy nazwano bezwzględną stopą inflacji, charakteryzuje się mniejszą zmiennością niż indeks HICP. Według autorów dotychczasowe okresy znaczących wzrostów inflacji, jakie miały miejsce w latach 1999-2000 oraz 2004-2005 wiązały się w znacznym stopniu ze zmianami cen względnych. Natomiast obserwowane w ostatnim okresie (2006-2008) przyspieszenie wzrostu cen zidentyfikowane zostało przede wszystkim jako wzrost bezwzględnej stopy inflacji. Może to zdaniem autorów świadczyć o zdecydowanie większej roli czynników popytowych przy generowaniu obecnego wzrostu cen.

The authors use a restricted factor model to estimate the Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) excluding relative price changes. The index obtained in this way, referred to as pure inflation, demonstrates a stronger relationship to the central bank’s short-term interest rate than the HICP index and selected measures of core inflation. Pure inflation also has a forecasting effect on the future HICP, comparable or better than that of competing models. The estimated variable shows that changes in relative prices played a much smaller role in the recent period of rising inflation (2006-2008) than during previous inflation increases (1999-2000 and 2004-2005). This shows that inflation was mainly driven by demand pressures in 2006-2008, the authors conclude. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstad M., Potter S.M., [2007], Real Time Underlying Inflation Gauges for Monetary Policy Makers, mimeo, Federal Reserve Bank of Chicago.
 2. Bai J., Ng S., [2002], Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models, "Econometrica", Vol. 70 (1), s. 191-221.
 3. Ball L., Mankiw N.G., [1992], Relative Price Changes as Aggregate Supply Schocks, NBER Working Paper 4168.
 4. Bryan M.E, Cecchetti S.G., [1993], The Consumer Price Index as a Measure of Inflation, Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review, pp. 15-24.
 5. Brzoza-Brzezina M., Crespo Cuaresma J., [2008], Mr. Wicksell and the Global Economy: What Drives Real Interest Rates?, Working Paper 139, Oesterreichische Nationalbank.
 6. Cecchetti S.G., Chu R.S., Steindel C., [2000], The Unreliability of Inflation Indicators, Federal Reserve Bank of New York Current Issues in Economics and Finance, Vol. 6, No. 4.
 7. Cristadoro R., Forni M., Reichlin L., Veronese G., [2005], A Core Inflation Index for the Euro Area, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 37 (3), s. 539-560.
 8. Eickmeier S., Ziegler C., [2006], How good are dynamic factor models at forecasting output and inflation? A meta-analytic approach, Discussion Paper Series 1: Economic Studies 2006,42, Deutsche Bundesbank, Research Centre.
 9. Forni M., Hallin M., Lippi M., Reichlin L., [2000], The Generalized Dynamic Factor Model: Identification and Estimation, "Review of Economics and Statistics", Vol. 82 (4), s. 540-54.
 10. Hamilton J.D., [1994], Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.
 11. Kose M.A., Otrok C., Whiteman C.H., [Nov. 2003], International Business Cycles: World, Region, and Country-Specific Factors, "The American Economic Review", Vol. 93, No. 4, s. 1216-1239.
 12. Kotłowski J., [2008], Forecasting inflation with dynamic factor model - the case of Poland, Department of Applied Econometrics Working Papers Series, SGH, WP nr 2-08.
 13. Kotłowski J., [2006], Pieniądz i ceny w gospodarce polskiej. Analiza kointegracji sezonowej, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 14. Mumtaz H., Surico P, [2008], Evolving International Inflation Dynamics: World and Country Specific Factors, CEPR Discussion Paper No. DP6767.
 15. Reis R., Watson M.W., [2007a], Relative Goods Prices and Pure Inflation, NBER Working Paper 13615.
 16. Reis R., Watson M.W., [2007b], Measuring Changes in the Value of the Numeraire, Kiel Working Papers 1364.
 17. Rich R., Steindel Ch., [2005], A Review of Core Inflation and an Evaluation of Its Measures, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports No. 236.
 18. Stock J.H., Watson M.W., [2002a], Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes, "Journal of Business and Economic Statistics", Vol. 20, s. 147-162.
 19. Stock J.H., Watson M.W., [2002b], Forecasting using principal components from a large number of predictors, "Journal of the American Statistical Association", 97, s. 1167. 1179.
 20. West K.D., [2005], Forecast Evaluation, [w:] Handbook of Economic Forecasting, G. Elliott, C.W.J. Granger and A. Timmermann (ed), North Holland Press, Amsterdam.
 21. Woźniak P, [2002], Inflacja bazowa, CedeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu