BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Growiec Jakub, Marć Łukasz
Tytuł
Produktywność czynników w krajach OECD
Single-factor productivity in OECD countries
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 9, s. 23-47, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność, Pomiar produktywności, Zróżnicowanie regionalne, Postęp techniczny
Productivity, Measurement of productiveness, Regional diversity, Technical progress
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Warianty specyfikacji zagnieżdżonych funkcji produkcji, [2] Wzory na jednostkowe produktywności czynników, [3] JPC w poszczególnych krajach w 2000 r., [4] Potencjalne jednostkowe produktywności czynników w poszczególnych krajach w 2000 r., [5] Rzeczywiste i potencjalne JPC w poszczególnych krajach w 2000 r., [6] Indeksy przyrostu JPC w latach 1970-2000. Dane rzeczywiste, [7] Indeksy przyrostu JPC w latach 1990-2000. Dane rzeczywiste, [8] Indeksy przyrostu JPC w latach 1970-2000. Dane oparte o produktywność potencjalną, [9] Indeksy przyrostu JPC w latach 1990-2000. Dane oparte o produktywność potencjalną.
Abstrakt
Opisane w artykule badanie doprowadziło do zidentyfikowania jednostkowych produktywności czynników (JPC): kapitału fizycznego, pracy niewykwalifikowanej oraz pracy wykwalifikowanej dla grupy 20 krajów OECD, w tym USA oraz 14 krajów UE-15 (bez Luksemburga). Dzięki identyfikacji tych wielkości możliwe stało się, po pierwsze, określenie na jakich polach dystans między USA a UE jest największy czy też najmniejszy; po drugie, pozwoliło to na prześledzenie ewolucji JPC w poszczególnych krajach na przestrzeni badanego okresu 1970-2000. Według autorów, porównanie JPC pomiędzy USA a krajami europejskimi prowadzi do wniosku, iż JPC pracy niewykwalifikowanej jest jednoznacznie wyższa w Europie (gdzie czynnik ten jest też powszechniej wykorzystywany). JPC kapitału też jest na ogół wyższa w Europie (wyjąwszy Irlandię). Autorzy podkreślają, że absolutnie kluczowa, najważniejsza różnica polega na efektywności wykorzystania pracy wykwalifikowanej, która jest istotnie wyższa w USA. To właśnie w tym obszarze oraz w wielkościach zasobów poszczególnych czynników produkcji - kapitału fizycznego i ludzkiego - leży ich zdaniem cała przewaga USA nad UE pod względem produktywności.

The paper aims to determine the single-factor productivity (SFP) of capital and labor in 20 member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 1970-2000. Calculated with the use of a parametric method based on nested constant-elasticity-of-substitution (CES) production functions, the SFP values are used to deal with three research issues: (1) determine the distribution of SFP among countries; (2) compare SFP between individual OECD countries and the United States in 2000 (such an analysis makes it possible to identify which factors are especially efficiently/inefficiently used in production by which countries); (3) conduct a dynamic analysis to check how the SFP of individual factors evolved in the analyzed countries in 1970-2000. The results obtained show that the key advantage of the United States over other OECD countries analyzed in terms of total factor productivity is based on a different level of endowment with individual production factors, specifically physical and human capital. Second, an increased SFP for skilled labor was the main factor (alongside factor accumulation) behind an increase in productivity in OECD countries in 1970-2000. In most countries, especially Japan, the SFP of capital also increased. The SFP of unskilled labor, on the other hand, decreased considerably, the authors note. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Lee J.-W., [2001], International Data on Educational Attainment: Updates and Implications, Oxford Economic Papers 53(3), s. 541-563.
 2. Bils M., Klenow P.J., [2000], Does Schooling Cause Growth?, "American Economic Review" 90(5), s. 1160-1183.
 3. Caselli E, [2005], Accounting for Cross-Country Income Differences, [w:] P Aghion, S. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth. Elsevier, Amsterdam.
 4. Caselli E, Coleman W.J., [2002], The U.S. Technology Frontier, American Economic Review Papers and Proceedings 92(2), 148-152.
 5. Caselli E, Coleman W.J., [2006], The World Technology Frontier, "American Economic Review" 96(3), 499-522.
 6. Cohen D., Soto M., [2007], Growth and Human Capital: Good Data, Good Results, "Journal of Economic Growth" 12(1), s. 51-76.
 7. de la Fuente A., Domenech R., [2006], Human Capital in Growth Regressions: How Much Difference Does Data Quality Make?, "Journal of the European Economic Association" 4(1), 1-36.
 8. Duffy J., Papageorgiou C., [2000], A Cross-Country Empirical Investigation of the Aggregate Production Function Specification, "Journal of Economic Growth" 5, 87-120.
 9. Growiec J., [2008], Productivity Differences Across OECD Countries, 1970-2000: The World Technology Frontier Revisited, IBS Working Paper 1/2008.
 10. Hall R.E., Jones C.I., [1999], Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?, "Quarterly Journal of Economics" 114(1), s. 83-116.
 11. Heston A., Summers R., Aten B., [2006], Penn World Table Version 6.2, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania.
 12. Jones C.L, [2005], The Shape of Production Functions and the Direction of Technical Change, Quarterly Journal of Economics" 120(2), s. 517-549.
 13. Klump R., Preissler H., [2000], CES Production Functions and Economic Growth, "Scandinavian Journal of Economics" 102 (1), s. 41-56.
 14. Krusell P, Ohanian L., Rios-Rull J.-V, Violante G., [2000], Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis, "Econometrica" 68 (5), 1029-1053.
 15. Pandey M., [2008], Human Capital Aggregation and Relative Wages Across Countries, "Journal of Macroeconomics" 30 (4), s. 1587-1601.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu