BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Paweł
Tytuł
Zmienność komponentu upadłościowego marży wskutek zachwiania stabilności finansowej
Changes in the default component of spread at a time of financial instability
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 9, s. 67-86, tab., wykr., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Upadłość banku, Ryzyko bankowe, Papiery wartościowe
Financial sustainability, Bank bankruptcy, Banking risk, Securities
Abstrakt
Przedstawione w artykule wyniki badań dotyczących struktury marży w warunkach niestabilności finansowej pozwalają autorowi na sformułowanie następującego wniosku: zgodnie z podejściem heurystycznym udział komponentu upadłościowego obniża się kosztem komponentu płynnościowego, mimo tego iż w sensie wartościowym komponent upadłościowy wzrasta, a wzrost zmienności marży determinowany jest w głównej mierze przez komponent płynnościowy. Autor twierdzi również, że udział komponentu upadłościowego w marży rośnie wraz ze wzrostem okresu do terminu wykupu obligacji, jednakże w każdym przypadku udział komponentu upadłościowego w okresie stabilności jest wyższy niż w czasie niestabilności finansowej. Zdaniem autora analiza struktury marży (dekompozycja marży) przynosi bardzo zróżnicowane wyniki w zależności od okresu badania - dotyczy to zwłaszcza komponentu upadłościowego, którego udział w zależności od poziomu stabilności finansowej dla obligacji o wysokim ratingu może stanowić od kilkudziesięciu setnych procenta (okres destabilizacji finansowej) do kilkunastu procent marży (okres stabilności finansowej).

The paper aims to identify factors determining the level of spread in light of the latest theories. The author examines theories related to spread by classifying individual concepts into several categories and looks at theoretical approaches in the context of the latest financial crisis on the U.S. market. Niedziółka checks to what extent the breakdown of spread at a time of financial instability testifies to its “decomposition” on the basis of data collected before the crisis. The study makes use of rating agency data on the probability of default depending on the rating. The author also uses rating transition matrices and the theory of Markow chains to determine the share of the default component in spread identified as the difference between the profitability of corporate and Treasury securities. The main advantage of this method is that it adopts a realistic assumption about a gradual change in the quality of debt in a given time period, Niedziółka says. Considering the limitations linked with the use of the rating transition matrix mentioned in the article, the results of research into the structure of spread at a time of financial instability lead the author to formulate the following conclusions: 1) In accordance with the heuristic approach, the share of the default component is subject to reduction in favor of the liquidity component even though the default factor increases in absolute terms; 2) An increase in the volatility of spread is chiefly determined by the liquidity factor; 3) The proportion of the default component increases with the maturity of bonds; however in each case the share of the default component in spread during a period of financial instability is lower than during a period of financial stability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E., Gande A., Saunders A., [October 2006], Bank Debt versus Bond: Evidence from Secondary Market Prices, Working Paper.
 2. Andersen R., Sunderesan S., Tychon P, [1996], Strategic Analysis of Contingent Claims, "European Economic Review".
 3. Barlow R.E., Marshal A.W., [1964], Bounds for Distributions with Monotone Hazard Rate, I, University of California, Berkeley, and Boeing Scientific Research Laboratories.
 4. Chen N., [September 2007], Macroeconomic Conditions and the Puzzles of Credit Spreads and Capital Structure, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.
 5. Chen N., Kon S., [06 July 2005], Credit Spread, Optimal Capital Structure and Implied Volatility with Endogeneous Default and Jump Risk, Columbia University.
 6. Cook D., Spellman L., [January 2005], The Relative Rates on a Firm's Bank Loans and Public Debt: The Pricing Influences of Loan Special Value vs. Private Information, Working Paper.
 7. Corporate One-To-Five Years Rating Transition Rates, Moody's Credit Policy, March 2008.
 8. Delianedis G., Geske R., The Components of Corporate Credit Spreads: Default, Recovery, Tax, Jumps, Liquidity, Market Factors. UCLA WP.
 9. Duffie D., Lando D., [1997], Term Structures of Credit Spreads with Incomplete Accounting Information, Graduate School of Business, Stanford University.
 10. Driessen J., Is default event risk priced in Corporate bonds? Mimeo, University of Amsterdam.
 11. Elton E., Gruber M., Agrawal D., Mann C., Explaining the Rate Spread on Corporate Bonds. "Journal of Finance" nr 56.
 12. Feldhutter P, Lando D., [24 August 2007], Decomposing Swap Spreads, Copenhagen Business School.
 13. Financial Stress and Deleveraging. Macrofinancial Implications and Policy. Global Financial Stability Report, World Economic and Financial Surveys, IMF, October 2008.
 14. Galil K., [March 2004], Adverse Selection, Moral Hazard and the Term Structure of Default, Center for Financial Studies, Goethe University of Frankfurt Eitan Berglas School of Economics, Tel-Aviv University.
 15. Giesecke K., Goldberg L.R., [06 August 2007], The Market Price of Credit Risk, Stanford University - MSCI Barra.
 16. Guntay L., Hackbarth D., [December 2006], Corporate Bond Credit Spreads and Forecast Dispersion, Kelley School of Business-Olin School of Business.
 17. Hull J., Predescu M., White A., [2004], Bond Prices, Default Probabilities and Risk Premiums, www.rotman.utoronto.ca.
 18. Kaszkowiak A., [2009], Analiza historii zdarzeń w zastosowaniu do konstrukcji tablic trwania życia, www.kmsid.ue.poznan.pl.
 19. Khurana I.K., [September 2003], School of Accountancy, University of Missouri, Columbia, A. Nejadmalereyeri, Finance Department College of Business University of Nevada-Reno, R. Pereira, School of Accountancy College of Business University of Missouri Columbia, Information Precision and the Term Structure of Credit Spreads: An Empirical Examination.
 20. Krysiak Z., [2006], Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Krześniak A., [październik 2005], Dekompozycja premii za ryzyko na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych na przykładzie polskiego rynku obligacji korporacyjnych, "Materiały i Studia", Zeszyt 197, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 22. Landschoot van A., [October 2004], Determinants of Euro Term Structure of Credit Spreads, Working Paper Series, No. 397, European Central Bank.
 23. Leland H., [July 1998], Agency Costs, Risk Management and Capital Structure, "Journal of Finance".
 24. Merton R.C., [June 1974], On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, "Journal of Finance" 29(2).
 25. Norden L., Wagner W, [23 February 2007], Credit Derivatives and Loan Pricing, University of Mannheim - Tilburg University.
 26. Pape U., Schlecker M., [May 2007], Are Credit Spreads and Interest Rates Co-integrated? Empirical Analysis in the USD Corporate Bond Market, ESCO-EAP Working Paper No. 25.
 27. Przegląd stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, październik 2008 r.
 28. Rutkowski M., [2003], Modelling of default limes and hedging of credit risk, PRMIA Meeting 2003, Leszno.
 29. Saunders A., [2001], (tłum. G. Łuczkiewicz), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 30. Tarczyński W, [1997], Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Vol. I, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 31. Turnbull S.M., Yang J., [December 2004], Modelling the Evolution of Credit Spreads in the United States, Bank of Canada Working Paper 2004-45.
 32. Tuszyński H.S., [lipiec 2005], Czy Stany Zjednoczone to tylko światowa potęga gospodarcza czy coś znacznie więcej?, www.globaleconomy.pl.
 33. Wójciak M., [2007], Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa.
 34. www.bankier.pl.
 35. www.finance.yahoo.com/bonds/composite_bond_rates.
 36. www.statsoft.pl.
 37. Yi Ch., Tchernitser A., [March 2007], A Simple Model of Credit Spreads with Incomplete Information, McMaster University-Bank of Montreal.
 38. Zhou C.S., [1997], A Jump-Diffusion Approach to Modeling Credit Risk and Valuing Defaultable Securities, Federal Reserve Board Working Paper.
 39. Zhou H., [August 2004], An Empirical Comparison of Credit Spreads between the Bond Market and the Credit Default Swap Market, BIS Working Papers No. 160, Bank for International Settlements.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu