BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Andrzej (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Tokarski Tomasz, Włodarczyk Robert W. (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce
Regional wage differences in Poland
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 9, s. 87-108, wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Regionalny rynek pracy, Płace, Bezrobocie, Zróżnicowanie regionalne
Regional labour market, Wages, Unemployment, Regional diversity
Abstrakt
W przedstawionych w pracy analizach przestrzennego zróżnicowania płac względnych w polskich powiatach posłużono się prostym modelem teoretycznym, będącym kompilacją modeli płac efektywnościowych z długookresowymi, neoklasycznymi modelami wzrostu gospodarczego. Według autorów z modelu tego wynika, że poziom płac względnych na lokalnych (powiatowych) rynkach pracy powinien być tym wyższy, im wyższy jest poziom względnej wydajności pracy oraz im niższa jest stopa bezrobocia. Autorzy zestawiając powiatowe zróżnicowanie płac względnych z powiatowym zróżnicowaniem stóp bezrobocia doszli do wniosku, iż w powiatach o wysokich stopach bezrobocia płace względne w latach 2002-2006 były zazwyczaj niższe niż w powiatach o niskich stopach bezrobocia, zaś wysokiemu poziomowi względnej wydajności pracy z reguły towarzyszył wysoki poziom płac względnych. Z przedstawionych w opracowaniu oszacowań równań regresji dla każdego z 16 województw wynika również, że płace względne na powiatowych rynkach pracy w poszczególnych polskich województwach różnie reagowały zarówno na stopy bezrobocia, jak i na względną wydajność pracy na tych rynkach.

The paper offers a statistical analysis of the determinants of wage differences in Poland in 2002-2006. These analyses are made with the use of a theoretical model that combines the Solow-Summers efficiency wage model (a neo-Keynesian economic model) and neoclassical growth models. This combined model shows that wage differences are determined by macroeconomic variables such as labor productivity and the unemployment rate. The authors use statistical data collected by the Central Statistical Office (GUS) on wages, labor productivity and unemployment in individual counties in Poland in 2002-2006. The analysis shows that the highest wages are reported in large urban centers and “counties that are centers of local economic development,” the authors say. On the other hand, the lowest wages are in typically agricultural counties and those that were home to many former state-run farms. In counties with a high rate of unemployment, relative wages in 2002-2006 were usually lower than in counties with low unemployment rates, while a high level of relative labor productivity was usually accompanied by a high level of relative wages. Regression equation estimates for each of the country’s 16 provinces show that relative wages had a different impact on unemployment rates and relative labor productivity in individual provinces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W, [2006], Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, "Gospodarka Narodowa" nr 9.
 2. Adamczyk A., Tokarski T, Włodarczyk R.W., [2008], Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, "Wiadomości Statystyczne" nr 5.
 3. Cichy K., [2005], Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii", Zeszyt 23, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 4. Czyżewski A.B., Łapińska-Sobczak N., [2001], Zatrudnienie i bezrobocie a płace i koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Ekonomista", nr 4.
 5. Grotkowska G., [2001], Wpływ kosztów pracy na zagraniczne inwestycje bezpośrednie, "Ekonomista", nr 6.
 6. Hatzius J., [marzec 1997], Foreign Direct Investment, Capital Formation and Labour Costs: Evidence from Britain and Germany, "Discussion Paper", Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, nr 336.
 7. Jacukowicz Z., [2000], Zróżnicowanie plac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 8. Jarmołowicz W, Strużyna A., [2003], Regionalne zróżnicowanie płac, [w:] Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, (red.) W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Krencik W., [1977], Płace a wzrost gospodarczy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T, [2004], Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie polskim, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, (red.) Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Kwiatkowski E., Tokarski T., [2007], Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005, "Ekonomista" nr 4.
 12. Mankiw N.D., Romer D., Weil D.N., [May 1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics".
 13. Nonneman W., Vanhoudt P, [August 1996], A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, "Quarterly Journal of Economics".
 14. Pain N., [1993], An Econometric Analysis of Foreign Direct Investment in the United Kingdom, "Scottish Journal of Political Economy", Vol. 40, nr 1.
 15. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., [1991], Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York etc.
 16. Rogut A., Lipowski W., [2005], Regionalne zróżnicowanie płac w wybranych sektorach gospodarki, "Wiadomości Statystyczne" nr 1.
 17. Rogut A., Tokarski T, [December 2001], Regional Diversity of Wages in Poland in the 90's, "International Review of Economics and Business", Vol. XLVIII, No. 4.
 18. Rogut A., Tokarski T., [2007], Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, "Ekonomista" nr 1.
 19. Romer D., [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Roszkowska S., Rogut A., [2007], Rozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 21. Solow R.M., [February 1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics".
 22. Solow R.M., [1979], Another Possible Sources of Wage Stickiness, "Journal of Macroeconomics", Winter.
 23. Summers L.H., [May 1988], Relative Wages, Efficiency Wages, and Keynesian Unemployment, "American Economic Review".
 24. Tokarski T, [2003], Wzrost gospodarczy a rynek pracy w neoklasycznych modelach wzrostu, "Studia Ekonomiczne" INE-PAN nr 3 (XXXVIII), Warszawa.
 25. Tokarski T, [2005a], Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 26. Tokarski T, [2005b], Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 27. Tokarski T., [2008a], Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 28. Tokarski T., [2008b], Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1999-2006, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8.
 29. Tokarski T, Stępień W, Wojnarowski J., [2006], Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego województw, "Wiadomości Statystyczne" nr 7-8.
 30. Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), [2004], Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 31. Włodarczyk R.W, [2009], Sectorial Homogeneity of the Structure of Gross Value Added In Eurozone Countries, "International Review of Business Research Papers" 2009, Vol. 5, No. 3 (April).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu