BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Kazimierz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Kościół Ewangelicko_Augsburski w Polsce w początkach lat 60. (wybrane problemy polityki władz państwowych na tle jego sytuacji wewnętrznej)
The Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland during the Early 1960s (Selected Political Issues of the National Government in the Perspectives of Existing Internal Situation)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 638, s. 65-79
Słowa kluczowe
Kościół Ewangelicko-Augsburski, Mniejszości religijne, Polityka wyznaniowa, Religie chrześcijańskie
Augsburg Evangelical Church, Religious minorities, Religious policy, Christian religions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie niektórych koncepcji polityki władz - głównie Urzędu do Spraw Wyznań - precyzowanych w odniesieniu do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w początkach lata 60.

The publication brings to light the state of the Evangelical-Augsburski Church's possessions in Poland from 1956-1965, which was weakened by the mass exodus of more than 30% of its faithful to western Germany after 1956. Attempts by the Church Authority to rebuild and strengthen its priesthood structures, the repressive policies of the Government towards the Church (including rents, taxation, tight controls over their activities), as well as the creation of the Department of Religious Affairs to control the activities of churches both at home and abroad were identified in the publication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Benedyktowicz W., Próba irenologii chrześcijańskiej. Doświadczenia praskie, Wyd. "Jednota", Warszawa 1965.
  2. Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Wyd. PiT, Kraków 1995, s. 74 i nast.
  3. Dz. U. z 1961 r., nr 32, poz. 160.
  4. Karski K., Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", Warszawa 1986.
  5. Michalak R., Kwestia ewangelickich "zborów niepolskich" w latach 1945-1957, "Przegląd Zachodniopomorski", T. XVI (XLV), R. 2001, z. 2, s. 7-30.
  6. Nasi Rodacy na obczyźnie (Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski), "Kalendarz Ewangelicki" 1964, Warszawa 1963, s. 163-176.
  7. Sakson A., Mazurzy - społeczność pogranicza, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań 1990.
  8. Szturc J., Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w., Wyd. Augustana, Bielsko-Biała 1998, s. 311-312.
  9. Urban K., Kościół ewangelicko-Augsburski w Polsce a Zachód w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku [w:] Religia i polityka, red. B. Grott, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 275-290.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu