BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Grabowska Dominika
Tytuł
Elastyczny model zatrudnienia w administracji publicznej
Flexible model of employment in public administration
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 4, s. 42-51, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Elastyczność zatrudnienia
Public administration, Self-government administration, Human Resources Management (HRM), Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ., Zawiera rysunki: [1] Postulowane zmiany w modelu zatrudnienia w administracji samorządowej (Postulated changes in the model of employment in self-governmental administration); [2] Schemat powiązań pomiędzy uczestnikami leasingu personalnego w administracji samorządowej (Model of employee leasing in self-governmental administration). Zawiera tabelę: [1] Korzyści z wprowadzenia elastycznych form organizacji czasu pracy w administracji samorządowej (The benefits of flexible forms of working time in self-governmental administration)
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono podstawowe możliwości w zakresie uelastyczniania zatrudnienia w administracji publicznej. Badania empiryczne, mające na celu identyfikację działań we wskazanym obszarze, przeprowadzono w 30 urzędach administracji samorządowej województwa dolnośląskiego. Proponowane rozwiązania nawiązują do postulatów koncepcji nowego zarządzania publicznego. (abstrakt oryginalny)

In this article attention was paid to the postulate of making employment in self-governmental administration more flexible, among other things through the use of Outsourcing and personnel leasing. Possibilities in this area have not been yet presented in the subject literature, and unarguably deserve broader discussion. The process of personnel management in territorial self-governing offices became ground-work for empirical research conducted in the Lower Silesia self-governing bodies. On the basis of the categorised interviews conducted with the representatives of the offices' management and their employees and the reviewing of organisational documentation, significant shortcomings were found in the performance of the flexible forms of employment and working time in these organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk D., Cierniak A., Jagoda-Lenartowicz A., (2003), Możliwości stosowania nietypowych form organizacji czasu pracy w polskich realiach gospodarczych [w:] L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik (red.), Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Wydawnictwo Poldex, Kraków.
  2. Bąk-Grabowska D., Jagoda A., (2006), Outsourcing w procesie formowania stanu i struktury zatrudnienia [w:] M. Gableta (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Gableta M., (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Gableta M., Bąk D., (2003), Outsourcing a interesy pracowników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 5.
  5. Gay Ch.L., Essinger J., (2002), Outsourcing strategiczny - koncepcje, modele, wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  6. Laskowski K., (2006), Outsourcing w urzędach samorządowych, "Wspólnota" nr 15.
  7. Migliavacca S., (2001), Praca na czas określony we Włoszech. Przepisy, zastosowania, doświadczenia [w:] L. Machol-Zajda (red.), Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  8. Morawski M., (2004), Kompetencje menedżerów w procesie zarządzania wiedzą [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  9. Trocki M., (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu