BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaska-Mierzejewska Teresa, Olszewska Elżbieta
Tytuł
Biologiczne przejawy zmian sytuacji ekonomicznej rodzin wiejskich w latach 1967-2001
Biological Indicators of Change in the Economic Situation of Rural Families in the Period 1967-2001
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 9, s. 17-22, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Warunki życia ludności, Ludność wiejska, Nierówności społeczne, Antropologia, Stratyfikacja
Children, People's living conditions, Rural population, Social inequality, Anthropology, Stratification
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego badania jest oszacowanie wpływu warunków ekonomicznych w Polsce w latach 1967-2001 na poziom życia rodzin wiejskich, mierzony biologicznymi wskaźnikami rozwoju i dojrzewania (wiek menarche i wysokość ciała) dzieci i młodziży. Badaniem objęte zostały wiejskie dziewczęta w wieku od 9-18 lat, które badano w 1967, 1977, 1987 i 2001 roku. Biorąc pod uwagę źródła dochodu rodzin (gospodarstwa rolnicze, rolniczo-przemysłowe i nierolnicze) wyróżniono różnice we wskaźnikach.

The aim of this study is the estimation of biological effects of changes of economic conditions in Poland in 1967-2001. Rural girls aged 9.5-18.5 years were studied in 1967, 1977, 1987 and in 2001. The stratification of villagers (farmers, farm-workers and non-farmers) was based on the source of their family income. Age at menarche (AM), body height and weight were used as biological indicators of living conditions. During the decade 1967-1977, while a relatively good economic situation prevailed in the country, AM decreased (accelerated) by 0.64 years and distinct secular trends in height and weight were noted. During the decade 1977-1987, years of economic crisis, secular trends were arrested and age at menarche increased (decelerated) by 0.11 years. The study, repeated in 2001, showed positive secular trends in body height and a decrease (acceleration) in AM (0.24 years per decade), but in daughters of farmers, the AM decrease was twice as high as in non-farmer families. The latter group experienced acute unemployment after the political and economic system transformation (1989) AM appeared earliest in daughters of non-farmers, and latest in those from farmer families.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielicki T. (1989), Nierówności społeczne w oczach antropologa, "Nauka Polska" nr 3,5.3.
 2. Bielicki T., Waliszko A., Hulanicka B., Kotlarz K. (1986), Social class gradient in menarcheal age in Poland, "Annals of Human Biology", Vol. 13, nr 1,s.1-11.
 3. Bielicki T., Szklarska A.. Welon Z.. Brajczewski C. (1997), Nierówności społeczne w Polsce. Antropologiczne badania poborowych w trzydziestoleciu (1965-4995), Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 4. Bielicki T. Welon A., Waliszko A. (1981), Zmiany w rozwoju fizycznym młodzieży w Polsce w okresie 1955 -1978. Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 5. Bielicki T, Szklarska A., Kozieł S., Welon Z. (2003), Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19-letnich mężczyzn, Monografie {23) Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 6. Charzewski J. (1981), Społeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci warszawskich, Studia i Monografie AWF, Warszawa: AWF.
 7. Charzewski J.: Łaska-Mierzejewska T., Piechaczek H., Łukaszewska L. (1991), Wiek menarche dziewcząt warszawskich w 1976- 1986 r., "Wychowanie Fizyczne i Sport" nr 2, s. 15-29.
 8. Floud R., Wachter K., Gregory A. (1990), Height, health and history, Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Gulbicka G. (2000), Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie XX wieku, Studia i Monografie (96), Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 10. Hulanicka B., Brajczewski C., Jedlińska W., Sławińska T, Waliszko A. (1990), City-Town-Village Growth of Children in Poland in 1988, Monograph (7) Institute of Anthropology. Wrocław: Polish Academy of Science.
 11. Hulanicka B., Kolasa E., Waliszko A. (1994), Dziewczęta z Górnego Śląska. Monografie (11 ) Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 12. Hulanicka B. (1996), Stan biologiczny populacji polskie -j Punkt widzenia antropologa, Monografie (15) Zakładu Antropologii PAN. Wrocław.
 13. Komlos J. (1994), Stature, Livining Standards and Economic Development. Essays in Anthropometric History. Chicago: The University of Chicago Press.
 14. Łapińska-Tyszka K., Perepeczko В., (2002), Subiektywny i obiektywny wymiar ubóstwa na wsi. "Wieś i Rolnictwo" nr 116. s. 74-91.
 15. Łaska-Mierzejewska T. (1971), Tempo rozwoju dziewcząt wiejskich z różnych grup społeczno-zawodowych, "Materiały i Prace Antropologiczne" nr 81. s. 47-56.
 16. Łaska-Mierzejewska T, Milicerowa H., Piechaczek H. (1982). Age at menarche and its secular trend in urban and rural girls in Poland. "Annals of Human Biology", Vol. 9. nr 3, s. 227-233.
 17. Łaska-Mierzejewska T. (1983), Wpływ społecznego zróżnicowania ludności wiejskiej na wiek menarche i jego trend sekularny, "Materiały i Prace Antropologiczne" nr 103, s. 21-43.
 18. Łaska-Mierzejewska I, Łuczak E. (1993), Biologiczne mierniki sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce w latach 1967,1977,1987, Monograph (10) Institute of Anthropology, Polish Academy of Science (in Polish with English summary), Wrocław.
 19. Łaska-Mierzejewska T., Olszewska E. (2003), / tropologiczna ocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce w okresie 1967-2001. Badania dziewcząt, Studia i Monografie AWF (95), Warszawa: AWF.
 20. Milicer H. (1968), Wiekmmenarche dziewcząt wrocławskich w 1966 r. w świetle czynników środowiska społecznego, "Materiały i Prace Antropologiczne" nr 76, s. 25-52.
 21. Palczewska I., Niedźwiecka Z. (2001), Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej, "Medycyna wieku rozwojowego", t. V Suplement l, s. 117-118.
 22. Przewęda R., Dobosz J. (2003), Growth and phisical fitness of Polish Youth in two successive decades, "The Journal of Sport Medicine and Phisaical Fitness", Vol. 43, issue 4, s. 465-474.
 23. UNDP (2000), Raport o Rozwoju Społecznym - Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, Warszawa.
 24. Waliszko A., Jedlinska W., Kotlarz K., Palus D., Sławińska T., Szmyd A., Szwedzińska A. (1980), Stan rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej, Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław.
 25. Wilkin J. (2000), Funkcjonowanie państwa a wieś i rolnictwo - oczkiwania, rozczarowania, potrzeby, "Wieś i Rolnictwo" nr 110, s. 64-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu