BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejdys Joanna
Tytuł
System zarządzania jakością, środowiskiem i bhp w świadomości pracowników
Quality, Environmental and Safety Management Systems in Employee's Awareness
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 31, s. 391-401, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie jakością, Zarządzanie środowiskiem, System zarządzania BHP, Opinia pracowników, Analiza SWOT
Integrated Management System, Quality management, Environmental management, Health and safety management system, Employees' opinion, SWOT analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w pięciu przedsiębiorstwach, mających od kilku lat certyfikowany zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Celem badań było poznanie wiedzy pracowników w zakresie posiadanych przez firmę wspomnianych systemów oraz pozyskanie informacji na temat ich mocnych i słabych stron funkcjonowania.

The paper presents results of the author's research conducted in 5 Polish enterprises among all employees in the field of quality, environmental and safety management systems. The main goals of the research were to find answer for the following questions: 1. How aware are employees of existing in enterprises ISO systems? 2. What kind of benefits of ISO systems do they perceive? 3. What kind of weaknesses of ISO systems do they perceive? 4. Does employees' awareness depend on time of employment, position in company and level of education? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Glaser В., Strauss A.L., Discovery the grounded theory: strategies for qualitative research, Aldine, Chicago 1967.
  2. Grudowski P., Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
  3. Jedynak P, Ocena znormalizowanych systemów zarządzania w polskich organizacjach. Instrumenty i uwarunkowania wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
  4. Martin P., Turner В., Grounded theory and organizational research, "The Journal of Applied Behavioral Science" 1986, 22.
  5. Strauss A.L., Qualitative analysis for social scientists, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, A.L. Strauss, J. Corbin, Grounded theory in practice, Thousand Oaks, Sage 1997.
  6. The global use of environmental management system by small land medium enterprises. Executive report from ISO/TC207/SCI/Strategic SME Group, May 2005.
  7. Turner В., The use of grounded theory for the qualitative analysis of organizational behavior, "Journal of Management Studies" 1983, 20.
  8. Urbaniak M., Korzyści wynikające z wdrożenia systemów zarządzania, "Problemy Jakości" 2006 nr 7.
  9. Yin R., Case study research. Design and methods, Newbury Park, London, Sage Publications, New Delhi 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu