BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajkowska Monika, Szymańczak Jolanta
Tytuł
Dzieci - ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji
Children as victims. Scope and forms of child abuse, the need of intervention
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 9, s. 29-34, bibliogr. 28 s.
Słowa kluczowe
Rodzina, Przestępczość przeciwko rodzinie, Przemoc w rodzinie, Socjologia, Pomoc społeczna
Family, Crime against the family, Violence in the family, Sociology, Social assistance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem przemocy wobec dzieci w świetle wybranych statystyk i wyników badań. Skoncentrowano się na najbardziej powszechnych rodzajach przemocy wobec dzieci - przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz wykorzystaniu seksualnym. W Polsce o przemocy wobec dzieci zczęto mówić na początku lat 980. XX wieku, ale dopiero w latach 90. proces ujawniania problemu nabrał tempa. Autorzy zwrócili uwagę ponadto na przepisy prawne dotyczące przemocy wobec dzieci orz różne programy polityki wyznaczone w celu zapobieżenia tej przemocy.

The article presents the problem of child abuse, which was only noticed by Polish social policy as late as in 1990s. Authors try to define child abuse and describe its various forms. Using statistical and empirical data on the scope of child abuse in Poland, they focus on physical violence - including corporal punishments (eg. in the family) and sexual molestation, as well as violence between children themselves. Also, laws concerning the child abuse and various policy programs designated to prevent it are of concern for the authors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliner L., Elliott D.M. (2002), Sexual Abuse of Children, w: J.E. Myers i in. (L. Berliner, J. Briere, C.T. Hendrix, C. Jenny, Т.A. Reid) (red.), The APSAC Handbook on Child Maltreatment, Sage.
 2. Browne K., Herbert M. (1999), Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa: PARPA.
 3. CBOS (2008), Społeczne przyzwolenie na bicie dzieci - raport z badań, Warszawa.
 4. CBOS (2006), Przemoc w szkole - raport z badań, Warszawa.
 5. Czyż E., Szymańczak J., red. (1995), Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska, praca zbiorowa, Warszawa: FDM.
 6. Finkelhor D. (1994), Current Information on the Scope and Nature of Child Sexual Abuse, "The Future of Children", Vol. 4, nr 2.
 7. FDN (1998), Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym, Warszawa.
 8. Fluderska G., Sajkowska M. (2001), Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań, Warszawa: FDN.
 9. Herrenkohl R.C., Russo J. (2003), Złe traktowanie dziecka w procesie wychowania a agresja wczesnodziecięca, "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" nr 3.
 10. Izdebska A., Lewandowska K. (2009), Znaczenie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" nr 27.
 11. Izdebski Z. (2000), Wiedza, przekonania o HIV/AIDS w społeczeństwie polskim. Zachowania seksualne, Warszawa: PWN.
 12. Karlen H., Hagner Ch. (1996), Commercial sexual exploitation of children in some Eastern European Countries, Bangkok: ECPAT.
 13. Konarska-Wrzosek V. (2003), Regulacje prawno-karne dotyczące fizycznego karcenia dzieci, "Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka" nr3.
 14. Lansford E., Miller-Johnson S., Berlin L., Dodge K., Bates J., Pettit G. (2007), Early Physical Abuse and Later Violent Delinquency: A Prospective Longitudinal Study, "Child Maltreatment", Vol. 12, nr 3, s. 233-245.
 15. Margolis A. (1998), Medyczna diagnostyka zespołu dziecka maltretowanego, w: Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym, Warszawa: FDN.
 16. Mazur J., Wojnarowska B., Kołoło H., oprac. (2007), Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 17. MPiPS (2008), Krzywdzenie dzieci w Polsce. Raport MPiPS, Warszawa, s. 133-137, dostępny na stronie: http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/ %20Pomocy%20Spolecznej/przemoc%20w%20rodzinie/Raport%20 Krzywdzenie%20dzieci%20w%20Polsce.pdf.
 18. Oblacińska A., Wojnarowska B., red. (2006), Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowanie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 19. OBOP (2005). Polacy o stosowaniu kar cielesnych wobec dzieci - wyniki badania TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawa.
 20. ONZ (1995), Strategia postępowania z przemocą w rodzinie - podręcznik, Nowy Jork 1993, druk wydany przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny i Kobiet, Warszawa.
 21. Report f! the Consultation on Child Abuse Prevention (1999), Genewa, dostępny na stronie: www.dzieckokrzywdzone.pl. Sajkowska M. (2006), Wiktymizacja wychowanków domów dziecka - raport z badań, "Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka" nr 17.
 22. Williams L. (1994), Recall of childhood trauma: A prospective study of women's memories of child sexual abuse, "Journal of Consulting arc Clinical Psychology", Vol. 62, s. 1167-1176.
 23. STRONY INTERNETOWE
 24. www.dzieckokrzywdzone.pl
 25. www.policja.gov.pl
 26. www.szkolabezprzemocy.pl
 27. www.who.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu