BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Teczke Janusz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Telepraca w orbitalnych strukturach sieciowych
Teleworking in Orbital Network Structures
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (21), 2006, nr 79, s. 29-47, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Telepraca, Wirtualne usługi sieciowe, Organizacje sieciowe, Przegląd literatury, Struktury sieciowe
Teleworking, Virtual Private LAN Service (VPLS), Network organisations, Literature review, Network structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono problem telepracy jako alternatywną formę organizacji pracy w społeczeństwie informacyjnym. Scharakteryzowano struktury sieciowe jako rozwiązanie organizacyjne telepracy. Omówiono koncepcję struktury orbitalnej (układu orbitalnego).

The aim of this paper is to present the concept of teleworking in orbital net structures. First, the authors define the concepts of organizational knowledge and information underlining their differences. Then the concept of teleworking is introduced as well as its origins, features and different ways of performing. The authors also describe the organizational and personal requirements of teleworking following by the analysis of its advantages and threats. It is stressed that in rapidly changing market conditions accompanied by progressive globalization and market consolidation processes the importance of telework-based structures will continually rise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ABRAHAMSSON B., Why organizations? How and why people organize, Newbury Park 1993.
 2. BABIK W., RYKACZEWSKA-WIOROGÓRSKA B., Telematyka - koncepcja i wykorzystanie w społeczeństwie informacyjnym, Zagadnienia Informacji Naukowej, 1998, nr 1.
 3. BLEICHER K., Management im Wandel, Band 1, Swirdoff Verlag 2005, s. 47-55.
 4. BROOKES W., The economy of mind, New York 1982.
 5. CORSTEN H., Unternehmungsnetzweke. Formen unternehmensuebergreifender Zusammenarbeit, Oldenbourg, Muenchen, Wien 2001.
 6. CZEKAJ J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 7. CZERNIAK J., Informacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1970.
 8. DĄBROWSKI H., Telepraca - mity i rzeczywistość, Humanizacja Pracy, 1999, nr 1.
 9. DEPTA R., Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości, http://www.idn.org.pl/.
 10. DZIUBA D., Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet. W stronę gospodarki usieciowionej, WNE UW, Warszawa 1998.
 11. DZIUBA T.D., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 12. FLAKIEWICZ W., OLEŃSKI J., Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 1989.
 13. HOLTBRÜGGE D., Neue Organisationsformen, zfo, 6/2001.
 14. HUWS U., KORTE W.B., ROBINSON S., Telework: towards the elusive office, Chichester 1990.
 15. KASPRZAK T. (red.), Cybernetyka zarządzania w systemach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1971.
 16. KNIAŹ A., RZEWUSKI M., Warsztat w sypialni. Telepraca - wersja światowa i lokalna, PC Kurier 2001, nr 8.
 17. ŁEMEK A., Telepraca, Internet 2001, nr 2.
 18. ŁYSZCZARZ H., TECZKE J., Skuteczność organizacji sieciowych i struktur orbitalnych w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, referat naukowy wygłoszony na konferencji na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 19. MIŁOSZ M., Dynamika systemów logistycznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2/2002.
 20. NILLLES J. M., Telecommunications and Organizational Decentralization, IEEE Transactions on Communcations, Vol. COM-23, 1974, No. 10.
 21. NONAKA I., TAKEUCHI H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000.
 22. NORMANN S., Telework and Emergency Management, University of Amsterdam, Amsterdam 2000.
 23. Nowa Encyklopedia Powszechna, t. 3, 7, PWN, Warszawa 1996, t. 3, 7, PWN, Warszawa 1996.
 24. OLEJNICZAK W., Projektowanie systemów informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1989.
 25. PAŃKOWSKA M., Pojęcie i charakterystyka telepracy, Humanizacja Pracy 1999, nr 1.
 26. RAFA J., Internet od podstaw, Informatyka 1997, nr 4.
 27. ROKITA J., Model uczenia się organizacji, Organizacja i Kierowanie 2000, nr 4.
 28. SZYSZKA G., Sieci logistyczne - nowy wymiar logistyki, [w:] Logistyka, nr 3/2004.
 29. TOFFLER A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 30. URBAŃCZYK T., Tworzenie sieci logistycznej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 9/2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu